Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces

Samenvatting besluiten over 63 onderwerpen

Zwolle – De gemeenteraad van Zwolle was op 6 juli bijeen voor een extra vergadering voor het zomerreces. Aan de orde kwamen vele onderwerpen waar al over is gedebatteerd. Dit zijn bijvoorbeeld de RES (Regionale Energie Strategie) en de gebiedsvisie van de voormalige IJsselcentrale.

Er waren vier insprekers; inwoners die zich keerden tegen de bestemmingsplannen van Vechtcorridor Noord en Hessenweg 19. Er is volgens de insprekers gevaar voor het verkeer en het groen en voor de sfeer in de straat. Ook de cultuurhistorische waarde zou niet voldoende geborgd zijn.

Pakketbezorgers

De SP maakt zich middels mondelinge vragen bezorgd over de boetes die pakketbezorgers in de stad krijgen vanwege het op de verkeerde tijden in de stad rijden. Volgens burgemeester Snijders, die handhaving in zijn portefeuille heeft, is er niets aan het beleid veranderd en is het terug naar de situatie van voor corona. Hij ziet dat het soms moeilijk is voor pakketbezorgers om op tijd te zijn en daarom krijgt men eerst een waarschuwing.

Het CDA vraagt zich af hoe het moet met de tijdelijke woningen die de Rabobank wil bouwen. Wethouder Ed Anker is bekend met het bericht en is geïnteresseerd. Hij is er echter niet voor om iedere strohalm in de raad te bespreken.

Bloeiende weideranden

Als het gaat om de Bloeiende weideranden is het CDA in een stemverklaring blij met het beleid. Het is goed voor de biodiversiteit en de samenwerking tussen LTO en verenigingen als de bijenvereniging.

De VVD wil zorgvuldig omgaan met het grote bedrag dat vrijkomt bij het beschermd wonen. en kijkt uit naar een voorstel hierover.

Plastic nurdles

D66 is heel benieuwd naar het antwoord van Rijkswaterstaat op de brief die het college haar stuurde over de plastic nurdles in de IJssel.

De VVD is trots op de Zwolse aanpak van het probleem met de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Zij houdt Rotterdam als voorbeeld.

Volgens het CDA zijn er veel senioren die in appartementen gaan wonen, omdat veel bejaardenhuizen zijn gesloten. Dit brengt weer specifieke problemen met zich mee. Zij vraagt de wethouder om hiermee rekening te houden in de nieuwbouwplannen.

Voormalige IJsselcentrale

Over de gebiedsvisie van de voormalige IJsselcentrale is veel van mening gewisseld. Er waren twee amendementen (tekstuele wijzigingen) en 3 moties (oproepen tot actie). Alle partijen willen de natuurwaarden hier beschermen. Het CDA gaat daarin het verst, samen met SP, D66 en de PvdA. Zij willen vooraf een natuurtoets, in plaats van nu achteraf. De motie haalde het net niet.

Nieuwe zorgverzekering minima

Ook over de nieuwe zorgverzekering voor de minima gaan de argumenten over en weer. Insprekers op maandagavond 5 juli waarschuwen er al voor dat er een groot risico is voor minima om in de schulden te raken door het afschaffen van de collectieve verzekering. Doordat mensen gaan sparen voor het Eigen Risico kunnen ze geen bijzondere bijstand krijgen. Volgens wethouder De Jong is dit echter niet aan de orde en zit het systeem veilig in elkaar voor iedereen.

Als het gaat om de vervuiling van de bodem met lood is GroenLinks kritisch. Zij wil dat dit altijd inzichtelijk wordt bij omgevingsvergunningen.

Zowel de SP als D66, VVD en PvdA leggen een stemverklaring af over de vervolgmaatregelen voor de horeca na corona. Vooral de VVD is blij dat de ondernemers geholpen zijn. De andere partijen stemmen daarmee in.

RES 1.0

Wat betreft de RES 1.0 is er een motie voor het grootschalig opwekken van fossielvrije energie. Wethouder Schuttenbeld is hier erg positief over. Zij kijkt ook naar innovatieve vormen zoals waterstof. Dit zou dan in de RES 2.0 moeten komen.

De SP diende een motie in over een wegwijsbeurs, voor mensen zonder werk of andere geïnteresseerden. Wethouder De Heer heeft dit al toegepast in kleinere vorm, maar dat is volgens de SP niet genoeg. De wethouder beveelt de motie warm aan en alle partijen stemmen ermee in.

Publiek centraal

Namens de VVD is er een motie ingediend om bij de culturele ontwikkeling van Zwolle het publiek centraal te stellen in wat zij willen horen en zien. Veel partijen steigeren daarover, omdat kunst juist nieuwe gezichtspunten zou moeten krijgen, en ook soms ook moet schuren. Wethouder Schuttenbeld zegt dat het publiek aandacht krijgt via de prestatieafspraken. Zij heeft geen bezwaar tegen de motie, en deze is aangenomen.

Zwemwaterkwaliteit

Tot slot zijn er actuele moties over de zwemwaterkwaliteit. Dit hoeft niet iedere week onderzocht te worden, het gebeurt nu iedere 2 weken. Wanneer er dan problemen zijn verhoogt men de onderzoekhoeveelheden. Het is een bevoegdheid van de provincie. Recreanten moeten zelf verantwoordelijkheid nemen en kijken op zwemwater.nl. De VVD wil dat er meer duidelijkheid wordt geboden. Deze motie heeft het gehaald. De ChristenUnie, Swollwacht en GroenLinks willen een onderzoek om te zien of men maatregelen tegen ganzenpoep in het water door Zaandam, ook in Zwolle kan nemen.

Er is een oproep van het CDA om Zwolle de Invictus Games te laten organiseren. Alle andere partijen willen dit ook. Burgemeester Peter Snijders heeft het ook nog even over de aanslag op Peter R. de Vries, hij veroordeelt dat ten zeerste en zegt dat het een aanslag is op onze rechtsstaat

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via de Livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Deze is tevens op een later tijdstip terug te zien. Ook zijn hier de agenda en de stukken te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.
Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Lees ook

Back to top button