EconomieKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Kwijtschelding publieke schulden bij Toeslagenaffaire

Zwolle – De gemeente Zwolle wil de publieke en gemeentelijke schulden voor de getroffen Zwollenaren van de Toeslagenaffaire kwijtschelden. Dat blijkt uit een nota die het college van burgemeester en wethouders stuurt naar de gemeenteraad.

De Toeslagenaffaire is veroorzaakt door ondeugdelijk handelen van het Rijk. Het Rijk zal dan ook de
kosten dragen van de hersteloperatie. Zij deed onder andere aan gemeenten de oproep om snel compensatie te bieden aan gedupeerde ouders. Het Rijk zal dan het voorgeschoten bedrag terug betalen. Een groot aantal gedupeerde ouders verkeren nog steeds in ernstige problemen door de gang van zaken rondom de kinderopvangtoeslag. Het kabinet wil graag ruimhartig en snel antwoorden op deze situatie. Om dit te bereiken is nieuwe regelgeving vastgesteld.

Op 1 januari 2022 moet de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treden. Het rijk vraagt het UWV, de SVB, DUO en gemeenten om vooruit te lopen op deze beslissing en al te starten met kwijtschelding per 1 juli 2021. Voor de gemeente Zwolle betekent dit het verzoek om vorderingen vanwege de Participatiewet/IOAW/IOAZ te schrappen. Vooralsnog blijven andere publieke vorderingen zoals parkeerbelasting, grafrechten en dergelijke buiten de reikwijdte van deze actie.

Vertrouwen

Het belangrijkste voor de gemeente en de rijksoverheid is dat het vertrouwen bij de burgers hersteld wordt. En dat de betrokkenen  meer zekerheid krijgen. Zwolle wil heel graag de inwoners ontzorgen.

De gemeente zal zelf de betrokken ouders benaderen.

Meer informatie: https://www.zwolle.nl/meldpunttoeslagenaffaire-kinderopvang

Gerelateerde artikelen

Back to top button