EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Kwaliteitsimpuls voor Broerenkwartier

Zwolle heeft te maken met veranderingen in de binnenstad die vragen om een hernieuwde visie en aanpak. In het Broerenkwartier is de problematiek zichtbaar:  winkels trekken weg en het gebied wordt minder aantrekkelijk voor het publiek.

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente zijn al een tijd in conclaaf over mogelijkheden om het tij te keren. Nu ligt er plan met concrete acties om het gebied nieuw elan te geven.

Kwaliteitsimpuls Broerenkwartier

Een gezamenlijke inventarisatie leverde een mooie lijst met ideeën op die op korte en middellange termijn gerealiseerd kunnen worden. Deze variëren van het plaatsen van bloembakken en het tijdelijk vullen van leegstaande etalages met bijvoorbeeld kunst tot een compleet nieuwe aankleding van het gebied. Betrokkenen trekken, met ondersteuning van de gemeente, een inspirator aan die partijen bij elkaar brengt, eventuele hindernissen uit de weg ruimt en ideeën doorgang kan laten vinden.

Daarnaast zijn vastgoedeigenaren met elkaar in gesprek over een duurzame ontwikkeling van het Broerenkwartier, om zo toekomstzekerheid voor het gebied te creëren.

Meer mogelijkheden door minder regels

Zwolle wil in het Broerenkwartier direct gebruik maken van de mogelijkheden die ontstaan door deelname aan de landelijke pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. De gemeente heeft zich aangemeld voor de pilot en de minister van Economische Zaken heeft besloten dat Zwolle mee mag doen. In de pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels, zodat er meer ruimte ontstaat voor het realiseren van nieuwe ideeën.

Nieuwe visie voor binnenstad

Ondertussen gaat de gemeente samen met belanghebbenden aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe visie voor de binnenstad, die aansluit bij de landelijke trends. Toenemende internetverkopen, dalend bezoek aan de binnenstad en het wegtrekken van retailers uit hoofdwinkelgebieden vanwege schaalvergroting zorgen ervoor dat binnensteden steeds minder aantrekkelijk worden. Tegelijkertijd zien we met de komst van kleinschalige speciaalzaken en een toenemende vraag naar kleinere, representatieve kantoorruimtes een tegenreactie. Winkelen krijgt meer een sociale functie, waarbij beleving en vermaak centraal staan.

De voorbereidingen voor het visietraject zijn inmiddels van start gestart gegaan. De verwachting is dat de gemeenteraad zich in het eerste kwartaal van 2016 over deze nieuwe, gedragen visie zal uitspreken.

Gerelateerde artikelen

Back to top button