KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieZorg & Welzijn

Krediet voor Oekraïense vluchtelingen opgehoogd

Zwolle – De opvang van Oekraïnse vluchtelingen kost over 2022 meer dan was begroot. Er moet een aanvullend krediet komen van 5,7 miljoen euro. Tegelijkertijd zijn de vergoedde kosten door het rijk hoger dan nodig, en kan er voor 22 miljoen euro overgeboekt worden naar de begroting voor 2023. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het normbedrag dat Zwolle vanuit het rijk ontvangt voor de dagvergoeding van de vluchtelingen staat vanaf 15 oktober 2022 op 83 euro per vluchteling. De kosten die Zwolle maakt staan op 79 euro. Dit betekent dat de gemeente Zwolle in 2022 € 2,3 mln. meer aan normvergoeding ontvangt dan er kosten worden gemaakt. Voor 2023 verwacht de gemeente een stijging van met name energiekosten en kosten voor beveiliging als gevolg van een CAO gebonden loonstijging van 14,5%. Voor het begrotingsjaar 2023 verwacht zij daarom dat de kosten en de rijksvergoeding van € 83 per opvangplek per dag grosso modo gelijk aan elkaar zullen zijn.

Aantallen vluchtelingen

Het grootste deel van de begrotingsoverschrijding gaat naar de transitiekosten van de opvanglocaties
en de gemeentelijke opvangvoorzieningen. De gemeente Zwolle heeft in korte tijd 677 gemeentelijke opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne gerealiseerd in Berkum (42), Assendorp (76) en op Oosterenk (559) en nog eens 21 opvangplekken voor crisisnoodopvang op Oosterenk.

Op peildatum 19 oktober zijn er in de gemeentelijke opvanglocaties van de Veiligheidsregio IJsselland
2.295 opvangplekken. Van de 2.295 opvangplekken waren er op dat moment nog 31 plekken vrij.
Landelijk waren er op die datum 81.340 geregistreerde ontheemde Oekraïners in Nederland. Het
aantal geregistreerde opvangplekken aan gemeentelijke opvang bedroeg 64.472 waarvan 61.937 in
gebruik. De overige 19.403 ontheemde Oekraïners werden opgevangen bij particulieren.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button