Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Koninklijke onderscheiding

Zwolle – Burgemeester Peter Snijders reikte op vrijdag 27 november de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Henk Geertsema. Dat gebeurde omstreeks 15.30 uur in de Plantagekerk in Zwolle bij een kleinschalig symposium ter gelegenheid van zijn afscheid, dat toegankelijk was via een livestream. Henk Geertsema werd onderscheiden voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenwerking tussen kerken, onderwijsinstellingen en hulpverleners. Een samenwerking die mensen persoonlijk maar ook de gemeenschap ten goede komt.

Een sterke geloofsovertuiging en een oprechte belangstelling voor mensen vormen een rode draad in het leven van Henk Geertsema. Zijn onderzoekende geest en betrokkenheid hebben kerk en samenleving veel goeds gebracht.

Geertsema neemt afscheid na een veelzijdige loopbaan van ruim 32 jaar. Als docent aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, nu Viaa, en de Theologische Universiteit Kampen vernieuwde hij het curriculum en versterkte hij de ontwikkeling van lectoraten en de plaats van wetenschappelijk theologisch onderzoek.

Hij verrichtte pionierswerk in het agenderen en uitwerken van vakoverstijgende thema’s. Zijn persoonlijke manier van leidinggegeven zorgde voor vernieuwende combinaties van onderwijs en onderzoek. Hij inspireerde een nieuwe generatie studenten, docenten en onderzoekers en haalde het beste in hen naar boven.

In de jaren 80 van de vorige eeuw legde hij de basis voor het Praktijkcentrum in Zwolle, waarvan hij sinds 2013 directeur was. In deze voor ons land unieke advies- en onderzoekspraktijk komt alles bij elkaar waar hij voor stond: theologie, pedagogiek, psychologie en sociologie. Dankzij Henk Geertsema zorgt de wisselwerking tussen deze disciplines voor een vitale en verbindende kerk. Een kerk van deze tijd, met een open blik en ruimte voor diversiteit en persoonlijke geloofsgroei.

Gerelateerde artikelen

Back to top button