Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieProvinciale Staten 2019Voorpagina

Klimaatdebat debatwinnaar in Stadkamer

Zwolle – Het online debat ‘Kampen – Zwolle- Vechtdal Kiest’ trok vrijdag een keur aan regionale top-kandidaten voor de Staten van Overijssel. Een echte winnaar ontbrak, of het moest het klimaatdebat zijn. Dit thema voerde in de Stadkamer op vele fronten de boventoon. Aanstaande woensdag zal bij de provinciale verkiezingen blijken of de kiezer de klimaatkwestie net zo belangrijk vindt.

tekst gaat verder onder de foto

Foto’s © Hugo Janssen

Lelystad Airport

‘Lelystad Airport mag onder géén beding open!’ De Zwolse Statenkandidaat Vincent Wever (GroenLinks, nummer 11) is het volmondig met deze stelling eens: “De rek is eruit. De groei van de luchtvaart moet stoppen. Het is slecht voor het milieu en de leefomgeving.”

Zijn opponente Regien Courtz, ook uit Zwolle en tweede op de VVD-kandidatenlijst, is het er juist hartgrondig mee oneens. “Welnee,” zegt ze. “Laten we eerst zorgen dat de vliegtuigen hoger vliegen, zodat we er geen overlast van hebben. Daarna moet de luchthaven gewoon open. De trein kan weliswaar een alternatief zijn voor wie naar Berlijn toe moet, maar treinen wordt een stuk lastiger als je naar Tenerife wilt.”

tekst gaat verder onder de foto

Minder stevig ging het eraan toe in het debat tussen de beide Kampenaren Kyra Selles (D66) en Gerrit Westerhof van 50 Plus. Beiden vonden elkaar in het standpunt dat goed openbaar vervoer belangrijk is als het gaat om klimaat en bereikbaarheid. De 23-jarige Selles is met haar derde plek tevens de eerste vrouw op de lijst van D66 Overijssel. Ze wil graag een dubbel spoor tussen Zwolle – Twente en Zwolle – Deventer. “En de bussen in Kampen moeten ook na zeven uur ’s avonds rijden. Voor de kleinere kernen wil D66 graag openbaar vervoer op afroep invoeren.” Westerhof (kandidaat voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta) opperde om niet langer van ‘die grote harmonicabussen te laten rijden als er minder passagiers zijn’. Zo kan het OV betaalbaar blijven.

tekst gaat verder onder de foto

Voedselproductie

Ook de lijsttrekkers van SGP en ChristenUnie lieten elkaar aardig heel. Zij debatteerden over de vraag of de Mastenbroekerpolder moet worden volgelegd met zonnepanelen. “Alleen op restgronden,” stelde Renate van der Velde (Kampen, CU). “En verder kan het natuurlijk ook op daken van boerderijen en kerken.” SGP-leider Dirk van Dijk maakte van de gelegenheid gebruik om te vertellen dat hij zijn kerkelijke gemeente in Genemuiden al had voorgesteld om zonnepanelen op de kerk te leggen.“ Landbouwgrond hebben we nodig voor voedselproductie, maar als het gaat om zonnepanelen hebben kerken wat mij betreft een voortrekkersrol. Ik ga net zo lang door tot ze erop liggen”, aldus Van Dijk.

Op de vraag waar al die zonnepanelen moeten komen te liggen, als het niet op het platteland kan, had de Zwolse PvdA –kandidaat Hans Nooter (2) wel een antwoord. “Op de daken van de bedrijven van de industrieterreinen Zuiderzeehaven in Kampen en Hessenpoort in Zwolle”, zegt hij. “Laten we daar nou eens beginnen. Daar valt zoveel te winnen!”

tekst gaat verder onder de foto

Zonnecollectieven

Het leverde Nooter heel wat bijval op uit het publiek. Maar moet de provincie Overijssel bedrijven subsidiëren zodat ze de gewenste investeringen in duurzaamheid kunnen opbrengen? Bij die stelling liggen in ieder geval SP en CDA danig met elkaar overhoop. Dalfsenaar Simon Zandvliet vindt het vooral belangrijk dat mensen in een huurwoning financiële ondersteuning krijgen bij het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld via zonnecollectieven. “Daar moeten we op focussen, en niet op die grote bedrijven die alleen maar lopen te verdienen,” zei de nummer twee van de SP. Maar Wim Duitman (Kampen) kan zich daar niet in vinden.

“Overijssel helpt bedrijven met het energiefonds via laagrentende leningen. Dat geld komt dus gewoon weer terug om opnieuw te investeren. Vergeet niet dat we juist bij die bedrijven de grote klappen kunnen maken als het om duurzaamheid gaat,” aldus de nummer twee van de Christendemocraten.

‘Kampen – Zwolle- Vechtdal Kiest’ werd georganiseerd door KampenOnline en RTV Focus in samenwerking met Vechtdal Leeft TV. De gespreksleiding was in handen van Martin van der Hooft (politiek verslaggever RTV Focus Zwolle) en Harry Hol (presentator Kampen Online).
Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button