EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Kleine zelfstandigen op bijstandsniveau kunnen Zwolse belastingen laten kwijtschelden

Kleine ondernemingen en zzp-ers kunnen voortaan een aanvraag voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen  indienen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Hiervoor moet het netto besteedbaar inkomen wel onder of rond de kwijtscheldingsnorm liggen (onderstaande tabel).Huurwoning

Voor ondernemers die geen eigen woning hebben gaat het om maximaal het bedrag van € 269,23 (gezin) of € 215,38 (alleenstaande) voor de afvalstoffen / reinigingsheffing.

Eigen woning

Heb je als ZZP-er of kleine zelfstandige een eigen woning dan kom je mogelijk ook in aanmerking voor kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting en de reinigingsheffing. De bedragen van kwijtschelding kunnen dan oplopen tot gemiddeld € 617,- (gezin met een huis met een gemiddelde OZB waarde) of € 563,- voor een alleenstaande. De vraag is echter hoeveel ondernemers met een inkomen dat is gezakt tot op of onder de de bijstandsnorm nog een eigen huis heeft of hoe lang hij deze nog kan aanhouden. De regeling lijkt daarmee het meest interessant voor ZZP-er met een huurwoning.

Vermogenstoets

Naast de inkomensnorm is er overigens ook nog de zogenaamde vermogenstoets. Zo mag het privé vermogen van de ZZP-er niet meer zijn dan € 2.269,-. Dus een eventuele eigen auto mag qua dagwaarde niet boven dit bedrag uitkomen. Ook een overwaarde op de eigen woning of spaartegoeden mogen tezamen niet meer zijn dan dit bedrag.

Met het invoeren van deze regel worden particulieren en kleine ondernemingen gelijk behandeld.

In 2013 deed de gemeente al een proef met het kwijtschelden van de gemeentelijke belastingen aan zzp-ers en kleine ondernemingen. Hierop kwamen vijf verzoeken binnen, waarvan aan één persoon de belasting ook daadwerkelijk is kwijtgescholden.

5.040 ZZP-ers in Zwolle

In Zwolle is 13 % van de totale werkzame beroepsbevolking ondernemer wat neerkomt op ongeveer 7.200 zelfstandigen. Van die groep werkt 70 % zonder personeel (ZZP-er). In Zwolle gaat het dan om ongeveer 5.040 ZZP-ers. Volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel uit 2012 (meest recente onderzoek KVK) leeft 12% van de ZZP’ers onder de armoedegrens en heeft 25% van de zelfstandigen geen financiële buffer om inkomstenderving op te vangen. Al deze gegevens doorgerekend worden zouden ongeveer 600 mensen van de regeling gebruik kunnen maken in Zwolle.

Tabel normbedragen.

Huishoudtype   Norm     
Echtgenoten: Beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.372,62
Echtgenoten: Eén echtgenoot pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,49 IO AOW)
€ 1.482,17
Echtgenoten: Beide zijn pensioengerechtigd
of ouder (incl. € 20,98 IO AOW)
€ 1.492,66
Alleenstaande ouder: Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd €   960,83
Alleenstaande ouder: Pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,49 IO AOW)
€ 1.088,12
Alleenstaande: Jonger dan pensioengerechtigde leeftijd €  960,83
Alleenstaande: Pensioengerechtigde leeftijd
of ouder (incl. € 10,49 IO AOW)
€ 1.088,12

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button