Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Klant belangrijkst en kwaliteit service voorop

College stelt nieuw inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen vast

Zwolle – Iedere klant moet een prima service bij levering en onderhoud van een hulpmiddel krijgen. Daarbij staat de behoefte van de klant centraal. Dit stelt het college in het inkoopkader aanbesteding hulpmiddelen 2018. Klanten kunnen straks kiezen tussen twee aanbieders. Wanneer een hulpmiddel kapot gaat, wordt deze thuis of op een andere locatie in Zwolle gerepareerd. Hiermee wil het college de kwaliteit van de dienstverlening waarborgen.

Inspelen op signalen van inwoners

In april 2017 heeft het college besloten om een nieuwe aanbesteding te starten voor hulpmiddelen die worden verstrekt op grond van de Wmo. Doel is tevreden Zwolse inwoners, die van een hulpmiddel afhankelijk zijn. De afgelopen jaren waren er helaas veel klachten en signalen over de service van de huidige aanbieder. Na intensief contact met de gemeente heeft de leverancier de dienstverlening erg verbeterd. Om in de nieuwe periode te zorgen dat de dienstverlening is afgestemd op de wensen van de gebruikers van hulpmiddelen, is een onderzoek gehouden en zijn er gesprekken gevoerd. Ook zijn gesprekken gevoerd met de participatieraad en Toegankelijk Zwolle. Zo is duidelijk geworden wat mensen belangrijk vinden. De waardevolle uitkomsten zijn verwerkt in het nieuwe inkoopkader.

Wethouder Eefke Meijerink

“Begin dit jaar hadden we veel klachten. We heben alle zeilen bijgezet om te verbeteren. Met de nieuwe aanbesteding zorgen we ervoor dat we in de toekomst de kwaliteit en service kunnen bewaken. Dat vind ik belangrijk. Het biedt meteen kansen voor andere verbeteringen. Zo zetten we ook in op duurzamer gebruik, zodat we ook het milieu ontzien.”

Gevolgen voor klanten

In februari 2018 start de aanbestedingsprocedure. De nieuwe contracten met aanbieders gaan in vanaf 1 oktober 2018. Klanten worden in de loop van het jaar geïnformeerd over wat dit voor hun betekent.

Klanttevredenheidsonderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek over de hulpmiddelen is te vinden op de website van de gemeente Zwolle. Klik hier voor het klanttevredenheidsonderzoek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button