Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Kinderplatform Dieze Wipstrik gaat gemeente adviseren

Zwolle – Donderdag vond de start plaats van het nieuwe Kinderplatform voor de wijken Dieze en Wipstrik. Het platform biedt kinderen uit Zwolle de kans om mee te praten over de problemen die ze opmerken in hun directe leefomgeving. In het stadhuis werden de jonge deelnemers van het platform ontvangen door wijkwethouder William Dogger.

foto © Matthijs van Os

“Het is heel mooi dat die kinderen ontzettend betrokken zijn bij alles wat er in hun wijk gebeurd. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die de kinderen aan gaan. Daar kunnen wij als grote mensen wel over de praten. Maar het is juist heel goed om met de kinderen te praten.”

De gemeente probeert om samen met de wijkmanager, wijkbeheerder, Travers en bijvoorbeeld de wijkagent in gesprek te komen met de kinderen. Het Kinderplatform helpt hierbij, aldus Dogger. “Hoe beleven jullie die dingen in de buurt?  Wat kan beter, wat kan anders?  Waar moeten we op letten?” Het zijn allemaal vragen die in het Platform aan de orde komen. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. In het platform wordt zeker ook gekeken hoe kinderen zelf kunnen bijdragen. “Zo proberen we de kinderen te betrekken. Het zijn vaak heel gemotiveerde kinderen, die al erg betrokken zijn met de wijk.” Daarom geven ze zich ook op om in het kinderplatform te zitten.

Een kinderplatform biedt kinderen de kans om actief betrokken te zijn bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Basisscholen leveren leerlingen van groep 7 en 8 die hun school vertegenwoordigen. De kinderen komen maandelijks bij elkaar en bespreken thema’s die zij belangrijk vinden. Ze koppelen ideeën terug naar hun klasgenoten en stippelen zelf acties uit. Jeugdwerkers van Travers Welzijn coachen de kinderen.

foto © Matthijs van Os

De kinderen kunnen bij hun acties samenwerken met professionals zoals politie, scholen, de wijkmanager en buurtbewoners. Soms stapt het kinderplatform ook naar de lokale politiek om de belangen van kinderen te behartigen.

Kinderplatform Zwolle

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button