Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Keukentrapdebat laat op gang

Alleen dreigend tekort van 6 miljoen zorgt voor vuurwerk

Zwolle – Theatergroep ‘de Lichte Kwelling’ was dé ster van de avond bij het Keukentrapdebat. Dat ging over ‘netwerkgericht werken’ , ‘burgerparticipatie’ en ‘als de cliënt de regie heeft, wordt de zorg dan onbetaalbaar’. Pas toen bij dat laatste onderwerp het dreigende tekort van 6 miljoen in de Zwolse zorg aanbod kwam, zorgden de politici zelf voor vuurwerk vanaf het podium. Wethouder en PvdA-lijsttrekker Eefke Meijerink botste hard met lijsttrekkers Jan Nabers (CDA) en William Dogger (Swollwacht). Daarvoor kabbelde het debat rustig voort met het gebruikelijke uiteenzetten van de standpunten van de eigen partij.

Martin van der Hooft

Verslaggever / Programmamaker
Het Keukentrapdebat werd onder andere georganiseerd door Hogeschool Viaa en stond onder leiding Marja Jager-Vreugdenhil, lector Social Issues aan die school. Het debat ging dan ook over Zorg en Welzijn. De lijsttrekkers moesten in verschillende samenstellingen reageren op drie verschillende thema’s. Ook het ruim aanwezige publiek in de zaal werd uitgedaagd om mee te praten. Het had daarvoor niet alleen een microfoon, maar kon via een zogenaamd menti-board ook zijn mening kwijt op een groot scherm achter de debateerders.

Hoewel het niet een echt flitsend debat was, kun je het wel gebruiken om bijvoorbeeld partijen uit te sluiten van je keuzelijst.Bas van Nek (tot aan dit debat nog zwevend)

De thema’s die aan bod kwamen waren: “Is netwerk-gericht werken wel haalbaar”; “Hoe organiseer je eigenlijk de burgerparticipatie” en als laatste ‘de regie in de zorg moet bij de cliënt liggen, maar wordt de zorg daardoor niet onbetaalbaar” De eerste twee konden de politici niet echt verleiden tot grote discussies. Ze waren vooral bezig met het uitleggen van de eigen partijstandpunten. Dat ontlokte iemand in de zaal de opmerking: “Jullie hebben helemaal niet naar het inleidende filmpje geluisterd.”

Het ging vanavond echt over de inhoud. Maar heel veel nieuwe dingen heb ik niet gehoord. Het is toch vooral het uiteenzetten van de partijstandpunten.Jan Slijkhuis (raadslid PvdA)

Fel debat

Een echt debat ontstond er pas toen bij het laatste onderwerp het dreigende tekort van 6 tot 8 miljoen aan de orde kwam. Vooral William Dogger (Swollwacht) en Jan Nabers (CDA) haalden hard uit naar naar Eefke Meijerink, die niet alleen lijsttrekker is van de PvdA maar als wethouder ook mede-verantwoordelijk is voor de uitgaven in de Zwolse zorgsector. Dogger en Nabers verweten de wethouder dat ‘dit lijk uit de kast’ – zoals Dogger het omschreef – wel heel mooi getimed was, een dag na het laatste raadsdebat, zodat de huidige raad er niet meer over kan debatteren. Jan Nabers: “Een organisatie als de gemeente moet zijn boekhouding altijd op orde hebben, dit hadden we veel eerder moeten weten.” Meijerink verdedigde zich door te stellen dat de raad wel degelijk gewaarschuwd was voor de dreigende tekorten. De precieze hoogte van het tekort zou uitgebreid behandeld worden in de voorjaarsnota: : “Zoals altijd”, aldus de wethouder.

Entertainment

Tussen de debatten door werd het publiek vermaakt door theatergezelschap ‘de Lichte Kwelling’. Dat begon de avond met het laten wegmasseren van de ‘spanningen’ zodat er een fijne avond kon komen. De besproken en door de zaal aangedragen onderwerpen werden ter plekke verwerkt in een lied en/of sketch. Aan de zijkant van het podium werd ondertussen live een beeldverhaal getekend door ‘beeldreflector’ Vlada Lisinenko.

Na afloop sprak RTV Focus met achtereenvolgens Jan Slijkhuis (raadslid PvdA), Bas van Nek (zwevende kiezer) en Marja Jager-Vreugdenhil (debatleider).

Gerelateerde artikelen

Back to top button