CoronavirusLevensbeschouwingNieuws uit ZwolleVoorpagina

Kerken in Zwolle tijdens corona

Zwolle – Luiden de kerkklokken nog dit weekend? De afgelasting van bijeenkomsten met meer dan 100 mensen, heeft ook betrekking op de kerken. In vele gevallen worden diensten door meer dan 100 mensen bezocht. De landelijke PKN (Protestantse Kerk Nederland) deelde ’s avonds al mee dat zij haar gemeentes aanraadde de kerkdiensten af te lasten. Kan christelijk Zwolle nog naar de kerk deze maand?

PKN Zwolle

De Zwolse PKN heeft het advies van de landelijke PKN overgenomen, maar uiteindelijk beslissen de kerkenraden van de kerken zelf wat zij doen. In navolging van de maatregel hebben daarop vijf van de zes PKN kerken in Zwolle besloten hun deuren te sluiten tot het einde van de maand. Dit betreft de Oosterkerk, de Adventskerk, de Open Kring (die wel de dienst digitaal aanbiedt), de Sionskerk en de Stinskerk. De enige kerk van PKN Zwolle waar wel mensen welkom blijven bij de dienst is de Jeruzalemkerk in Assendorp. Wel wordt de mensen daar gevraagd zoveel mogelijk thuis te luisteren. Wie wil komen moet zich opgeven en er zal op gelet worden dat de grens van 100 personen niet wordt overschreden. De Evangelisch Lutherse kerk in het centrum van de stad blijft dicht. Ook de vieringen in de Grote Kerk in Zwolle gaan niet door.

Katholieke kerken in Zwolle

Ook het Dominicanenklooster heeft medegedeeld dat de zaterdagse vieringen tot het einde van de maand afgelast zijn. De zondagse vieringen worden alleen gehouden voor de broeders Dominicanen en leden van de Kloosterhof. De koren worden gevraagd te komen zingen, maar thuisblijven mag ook. De dienst die op 13 maart in de Onze Lieve Vrouwen Basiliek (Peperbuskerk) gehouden zou worden, gaat niet door. Over de vieringen in het weekend heeft de Thomas a Kempis Parochie nog geen uitsluitsel gegeven.

CGK en GKV Zwolle

De Christelijk gereformeerde kerken in Zwolle (Noorderkerk, Verrijzeniskerk en Zuiderhof) zullen ook geen vieringen hebben de komende weken. De Gereformeerd Vrijgemaakte kerken hebben de beslissing ook ieder voor zich moeten nemen. De Plantagekerk, Opstandingskerk, Fonteinkerk, Ichtuskerk en Koningskerk hebben allen aangegeven dat de diensten niet meer bezocht kunnen worden.

Overige kerken

Evangelie Gemeente De Deur in Zwolle heeft besloten de viering op te splitsen. Zij houden voorlopig op zondag twee diensten, op verschillende tijden en in verschillende gebouwen. Zo voorkomen zij dat er meer dan 100 mensen in een dienst aanwezig zijn. De VEZ last alle diensten af, maar belooft via de website over een alternatief na te denken. Ook de Doopsgezinde kerk in Zwolle heeft alle diensten tot eind maart afgelast.

Voor overige gemeenschappen en diensten geldt dat niet vastgesteld kon worden of de diensten deze zondag en de komende weken doorgaan.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee