Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Japanse duizendknoop te lijf met elektriciteit

Zwolle – Bij de aanpak van de probleemplant Japanse duizendknoop gooit Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) een nieuw wapen in de strijd. In een proef wordt de exotische woekerplant bestreden met elektriciteit. Het waterschap hoopt hiermee de plant effectief te bestrijden. De plant beschadigt onder meer dijken, taluds en kades.

Met een ijzeren lans wordt variërend van de dikte van de stengel een elektrische lading van tussen de 3.000 en 5.000 volt door de stengel en de wortel van de plant gestuurd. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte. Hierdoor wordt de plant als het ware vanuit de wortel dood gekookt. De proef duurt drie jaar. Aan het begin van het nieuwe groeiseizoen wordt bekeken of de plant terugkomt en in wat voor mate.

Bestrijding erg lastig
Het bestrijden van de exotische woekerplant is een erg lastige zaak vanwege het diepe, dikke en wijd vertakte wortelstelsel. Daarnaast verspreidt de plant zich in razend tempo. Landelijk experimenteren waterschappen, gemeenten en provincies met verschillende bestrijdingsmethoden. De Japanse duizendknoop is overal in het land te vinden en zorgt voor schade aan gebouwen, leidingen, rioleringen, funderingen, wegen, kades, oevers en dijken. Ook in het werkgebied van WDODelta komt de plaagplant op diverse locaties voor.

Herkomst en historie
De Japanse duizendknoop is afkomstig uit Oost-Azië en kwam vanuit Japan als tuinplant in Europa terecht. In Nederland is Japanse duizendknoop voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen in de omgeving van Baarn. Pas na 1950 is de soort in Nederland op grote schaal gaan verwilderen. Het dumpen van tuinafval heeft waarschijnlijk in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van de plant.

Gerelateerde artikelen

Back to top button