Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Jaarlijks 300 nieuwe statushouders gehuisvest in Zwolle – 14 locaties op het oog

Zwolle – De gemeente Zwolle moet dit jaar 300 zogenaamde statushouders huisvesten. Ook voor de aankomende drie jaar zal telkens opnieuw voor ongeveer 300 van deze asielzoekers met een verblijfsvergunning een huurwoning toegewezen moeten worden. Om dit te realiseren creëert de gemeente tot en met 2019 300 extra woningen boven de al te bouwen 400 extra woningen.

Deze in totaal 700 woningen zijn beschikbaar voor Zwollenaren én statushouders. Was het tot voorheen zo dat vluchtelingen voorrang kregen, nu wordt er gekeken naar de urgentie van een woningzoeker. Daarnaast lijkt het aantal van 700 woningen niet in verhouding te staan tot 300 statushouders per jaar. Maar deze statushouders zijn vaak gezinnen waarbij dus meerdere mensen slechts 1 woning nodig hebben.

Hanzeland, Stadshagen

Op dit moment zijn er ongeveer 14 potentiële locaties in de stad waar ongeveer 150 woningen kunnen worden gerealiseerd voor 250 woningzoekenden. Deze locaties liggen in het Hanzeland, rond de stadssingels (net buiten de gracht), op de Oosterenk en in Stadshagen. In Stadshagen moet gedacht worden aan nieuwbouw van semi-permanente woonruimte. Dit zijn woningen met een andere soort bouw die maximaal 20 jaar meegaan. Op de overige locaties gaat het met name om ombouw van kantoorruimte naar woningen. Om welke locaties het exact gaat wordt nog niet openbaar gemaakt.

Snelle integratie

Wethouder Vedelaar geeft aan dat Zwolle een duidelijke voorkeur heeft om statushouders en Zwollenaren te ‘mixen’ op de locaties. Dit om een betere en snellere integratie te bevorderen. Vedelaar: ‘Als er een buurman naast je woont die Nederlands spreekt en goedemorgen zegt ben je sneller geïntegreerd.’.

Statushouder uit Syrië woont tussen de Nederlanders

Ondanks dat een stad subsidie kan krijgen als minimaal 4 statushouders in één woonruimte worden gehuisvest vindt Vedelaar dit een onverstandige keuze. ‘We zijn geen voorstander van het concentreren van grote groepen Syriërs of Eritreeërs op 1 plek’.  Op de locaties worden woningen gecreëerd waarbij bijvoorbeeld een statushouder uit Syrië tussen de andere Nederlanders woont in zo’n woningproject.

Op dit moment zijn er gesprekken gaande met vastgoedeigenaren en andere partijen. Voordat er definitieve keuze’s gemaakt gaan worden zal dit met omwonenden worden besproken en moet de gemeenteraad instemmen.

200 noodopvangplekken tot opening AZC

Naast de huisvesting van statushouders is de gemeente Zwolle ook op zoek naar nog 200 extra noodopvangplekken. Het gaat dan niet om acute noodopvang, maar opvang voor maximaal de periode tot aan de opening van het AZC. Hier moeten mensen worden opgevangen die nog in de asielprocedure zitten. Aan de inrichting van een noodopvang worden andere eisen gesteld dan die aan zogenaamde crisisopvang die voor de IJsselhallen staat beoogd. Bij noodopvang wordt er gezorgd voor meer privacy, betere toiletvoorzieningen en dergelijke. Voordat een locatie voor deze noodopvang wordt toegekend wordt ook hiervoor een zorgvuldig proces doorlopen. In tegenstelling tot de huisvesting van de statushouders kan het hier wel gaan om meerdere asielzoekers op één locatie. Volgens de wethouder is het nog vrij lastig om hier een geschikte locatie voor te vinden.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren