Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Isala (Zwolle) en Isala Diaconessenhuis (Meppel) verder als één ziekenhuisorganisatie

Zwolle- ​Op 1 januari 2017 zijn Isala (Zwolle) en Isala Diaconessenhuis (Meppel) juridisch gefuseerd. De twee ziekenhuizen bundelen definitief hun krachten. Ze gaan samen verder als één ziekenhuisorganisatie met locaties in Zwolle, Meppel, Kampen, Steenwijk en Heerde. Isala biedt en waarborgt hiermee continuïteit en kwaliteit van zorg, zowel in de basiszorg als topklinische zorg, voor de gehele regio. De juridische fusie leidt op termijn tot de volledige integratie van bedrijfsactiviteiten.

zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet

De fusie past in de strategie van Isala om in de regio het beste aanbod van basis- en topzorg te leveren, met als uitgangspunt ´zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet´. In de komende jaren verhuizen daarom behandelingen van Zwolle naar Meppel en vice versa. Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur: “De specialismen van Isala en Isala Diaconessenhuis gaan integreren en bundelen het beste uit twee werelden. Samen maken we het mogelijk om op de patiënt afgestemde zorg aan te bieden op de juiste plek.” Beide locaties bieden een volwaardig zorgaanbod. Zowel Meppel als Zwolle biedt 24/7 acute zorg. In Meppel vindt laagcomplexe, planbare zorg plaats. De complexe zorg vindt plaats in Zwolle.

Zorgvuldige voorbereiding

In januari 2015 zijn de beide ziekenhuizen bestuurlijk gefuseerd, als opmaat naar de juridische fusie. Sindsdien is het nodige gebeurd. Zo zijn de medische vakgroepen gefuseerd, zijn de stafdiensten geïntegreerd en is er een zorgverplaatsingsplan opgesteld. Ook werd er gewerkt aan het samenvoegen van diverse applicaties, zodat gestart kan worden met de voorbereidingen voor de invoering van een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (november 2018). Daarnaast is een transitiedirecteur voor Isala Diaconessenhuis aangesteld om de verdere integratie van de werkorganisaties in Meppel en Zwolle af te ronden, het internationale kwaliteitskeurmerk JCI te realiseren, het nieuwe profiel van Isala Diaconessenhuis uit te werken/in te voeren en de nieuwbouw voor het ziekenhuis in Meppel te realiseren in de loop van 2020.

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button