Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Inspectie: Frion scoort goed

Zwolle – Dinsdagmorgen 27 maart stond om 09.00 uur, onverwachts en op een ongewoon tijdstip, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (inspectie) op de stoep. Dit was bij een ouderenlocatie van Frion. Terwijl begeleiders druk bezig waren om cliënten te ondersteunen zodat ieder op zijn eigen manier de dag kon starten. De inspectie bracht een bezoek om te toetsen of Frion de zorg en ondersteuning verleent zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. De uitkomsten werden vastgelegd. Na vier weken kwam de inspectie met een rapport. Op alle fronten scoort Frion positief.

Erna Rijnja, persoonlijk ondersteuner bij Frion was aanwezig op de dag van het bezoek van de inspectie. “Mijn eerste reactie was: ‘Oeps, spannend’, maar daarna was het al snel leuk, een mooie check of we alles voor elkaar hebben als gaat om het ondersteunen van cliënten. De hele dag werden we geobserveerd en op heel veel zaken bevraagd. We hadden ons niet speciaal voorbereid. En dan is het fijn om te horen dat waar je met je team veel energie in hebt gestoken, hard aan hebt gewerkt gewaardeerd wordt door de inspectie.”

Hart en ziel

Trijn van der Meulen, raad van bestuur: “Het maakt mij ongelofelijk trots dat onze collega’s de inspecteurs hartelijk hebben ontvangen, zich daarnaast bleven richten op de zorg die cliënten op dat moment nodig hadden. Maar ook dat de inspecteurs aan het eind van hun bezoek vertelden dat het hen was opgevallen hoe onze collega’s met hart en ziel echt persoonsgerichte zorg verlenen. Dat is een geweldig compliment. En een bevestiging dat de aandacht die we de afgelopen jaren hebben gehad voor cliëntgericht werken, vanuit een lerende houding, ook positief herkend wordt.

Positieve score op getoetste normen

Om tot een goed onderbouwd oordeel te komen, gebruikt de inspectie tijdens een bezoek verschillende informatiebronnen. Door de informatie uit deze bronnen te vergelijken en te wegen, beoordeelt de inspectie of de geboden zorg voldoet aan relevante wetten, veldnormen, professionele standaarden en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Op alle getoetste normen is de score positief. Voorbeelden hiervan zijn: Iedere cliënt heeft inspraak in en afspraken over de doelen van de zorg, behandeling en ondersteuning. Zij voeren binnen hun mogelijkheden zelf regie over leven en welbevinden.

De begeleiders kennen de cliënt en zijn wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen. Zij werken methodisch, passend bij hun functieniveau. Het methodisch werken wordt inzichtelijk vastgelegd in het cliëntdossier. Ook houden begeleiders relevante ontwikkelingen in hun vakgebied bij om goede, veilige en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden aan de groep cliënten waaraan ze zorg verlenen. Daarnaast werken zij multidisciplinair en schakelen zij tijdig disciplines en specifieke expertise in binnen Frion of buiten de organisatie. In deze samenwerking worden duidelijke afspraken gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is.

Verbetering van de zorg

Klachten, (bijna)incidenten en (bijna)fouten worden door Frion gebruikt voor de verbetering van de zorg. Dat geldt ook voor aanbevelingen waar de organisatie het volgens de inspectie nog beter kan doen. En ook dat past bij Frion als lerende organisatie.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren