KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

Inloopbijeenkomst dijkversterking Stadsdijken Zwolle op 14 oktober

Zwolle – Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) houdt op donderdag 14 oktober een inloopbijeenkomst over het versterken van de Stadsdijken Zwolle. Tijdens deze avond kunnen belangstellenden vragen stellen over het ontwerp voor de dijkversterking en over het ontwerp-Projectplan Waterwet. Inwoners en geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20 in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Er zijn verbeteringen nodig aan ongeveer 7,5 kilometer van de Stadsdijken in Zwolle. Van het landelijke Westerveld tot de woonwijk Holtenbroek en het industrieterrein Voorst. Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Projectmedewerkers van het waterschap en van de betrokken marktpartijen lichten de gekozen oplossingen graag toe. Naar verwachting gaat medio volgend jaar de eerste schop de grond in.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De dijkversterking Stadsdijken Zwolle is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button