Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZorg & Welzijn

Inhoudelijk kritische vragen bij AZC bijeenkomst in Berkum Zwolle

Zwolle – Vanavond was er voor de inwoners van de wijk Berkum de gelegenheid tot het stellen van vragen over de beoogde locatie van het AZC Zwolle op de Waterschapslocatie. De locatie grenst aan de twee Zwolse wijken Wipstrik en Berkum. Hier wonen in totaal 4.000 mensen. Met het AZC zouden hier 600 tot 800 bijkomen.

Reacties en vragen

Omvang

‘Ik begrijp dat de gemeente erg goed luistert naar de COA. Ik zou ook graag willen dat de gemeente goed luistert naar de bewoners van de wijken die centraal liggen in het plan. Dat mis ik
een beetje. Grootschaligheid is een groot probleem omdat een centrum van 600 tot 800 mensen drukt op 2 wijken van 4.000 man. Kleinschaligheid is zowel gemeentelijk en landelijk steeds meer een trend aan het worden omdat daar de voordelen van ingezien worden. Waarom moeten wij zo strak vasthouden aan een langdurige grootschalige opvang zoals nu wordt vastgesteld, terwijl wij als Zwolle ook kunnen zeggen, verdeel de pijn over 120.000 man in plaats van 800 mensen over 4.000 man. Laten we nou als Zwolle laten zien wat we kunnen met kleinschalige opvang.’


‘U heeft het telkens over een bepaalde kwaliteit die geleverd kan worden bij een groter centrum. Maar voor de mensen in de opvang is het de vraag of er sprake is van kwaliteit. Hoe groter, hoe massaler het is, hoe meer mensen ‘verdwalen’, des te minder de sociale controle door wegvallen overzicht’.


Henk Jan Meijer: ‘Het is aan de raad om over de locatie te beslissen. Het COA zit omhoog. We hebben tot 2 jaar noodopvang moeten doen. Er is behoeft aan permanente opvang.  De urgentie speelt een rol. Om tot deze locatie te komen zijn we anderhalf jaar bezig geweest. Het financiële plaatje speelt een rol. Een locatie van een centrum van 600 tot 800 man is beter beheersbaar. We kunnen dan kwaliteit bieden. Infrastructuur, taalcursussen. Niet alleen bedden dus’.   ‘Een nieuwe locatie zoeken kost ook tijd. We hebben wel te maken met een bepaalde urgentie vanuit het rijk en de COA. En ook bij een nieuwe locatie moet er weer gesproken worden met de omwonenden’.


‘Is de boomkwekerij aan de Heinoseweg geen goede locatie.’

Henk Jan Meijer: ‘Die was toen niet beschikbaar. Er is nu een procedure gestart. De gemeenteraad moet beslissen.’


‘Als het een besluit is voor 15 jaar dan ziet een bewoner niet het probleem van een langere periode.’

Henk Jan Meijer: ‘Wij hebben een urgentieprobleem. Dan moet je afwegen of je daar nog een jaar, twee jaar noodopvang voor wilt .’ ‘Procedure van 15 maanden hebben aan deze locatie ten grondslag gelegen.’

Samenstelling bewoners

Gaat er gestuurd worden op de samenstelling van de bewoners in het AZC. Jonge mannen van 18 tot 22 die door de wijk lopen voelt anders dan gezinnen met kleine kinderen.

Henk Jan Meijer: ‘Op dit moment kennen we de samenstelling nog niet.  Het is altijd een gemêleerde samenstelling. We moeten kijken of we daar afspraken over kunnen maken. We kunnen niet zeggen geen 18 tot 22 jarigen. Maar wel: niet alleen maar 18 tot 22 jarigen. COA probeert een gemengde populatie neer te zetten. ‘

Natuurgebied

‘Er is tien, vijftien jaar geleden een natuurgebied aangelegd met een speciale wandelroute voor patiënten. Er is een herdenkingslaantje en een kikkerpoel. Nu wordt het een recreatiegebied. Waarom moet dat daar. Als ik wil sporten dan kan ik dat ook niet in mijn achtertuin. Vluchtelingen kunnen ook naar een voetbalclub. Waarom moet dit stuk natuur wat er nu tien tot 15 jaar is wijken voor een reactieterrein en kun je het na die tijd nooit meer terugkrijgen zoals het is.

Henk Jan Meijer: ‘Op latere leeftijd kunnen ze naar de club maar op jongere leeftijd is zoiets als een pannakooi op het terrein een oplossing. Maar daar moeten we het over hebben.’


‘Ik heb een vraag over verlichting.  Als ik naar mijn werk ga bij Isala moet ik ’s ochtends om half 7 door een heel donker weiland. Als ik om verlichting vroeg dan kwam het er niet want het was natuurgebied. En nu zegt u. Als er verlichting moet komen dan komt het er.’

Henk Jan Meijer: ‘Laatste vraag is er een misverstand. Er zijn vier kanten rondom het AZC waar een lantaarnpaal kan komen. Ik heb niet gedacht aan natuurgebied.’

Insluipingen

‘Vroeger bij het oude asielzoekerscentrum waren er veel insluipingen in Berkum en mensen die ´s nachts buiten liepen.’

Henk Jan Meijer: ‘Toen was er ook al een begeleidingscommissie waar bewoners en ondernemers in zaten. We kennen die geluiden niet. We gaan bij hun navragen wat de beelden waren. En gaan kijken hoe we dat kunnen voorkomen.’

Integratie

‘Ze zitten hier een paar maand en dan wisselt dat weer. In 15 jaar zijn dat wel 40.000 mensen. Hoe went dat dan, als ze zo weer weg zijn? ‘

Henk Jan Meijer: ‘ Ze blijven niet heel lang maar wel een jaar. Sommigen blijven in Zwolle, andere gaan ergens anders naar toe als ze vergunninghouder worden.’


‘Wat gebeurt er als de mensen te weinig te doen hebben. Bij de IJsselhallen was er een programma door vrijwilligers. Nu worden er recreatie mogelijkheden aangeboden. Maar mensen kunnen niet de hele dag recreëren. Is er een plan wat de mensen kunnen doen de hele dag? ‘

Henk Jan Meijer: ‘De mensen gaan ook gewoon boodschappen doen, moeten eten koken, slapen. Er er zijn ook mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. ‘


‘800 mensen, hoe gaat u dat laten aansluiten op het gebied. Hoe gaan mensen met elkaar om dat het geen opzichzelfstaand centrum blijft?

Henk Jan Meijer: ‘Het is een plaats waar 800 verschillende individuen verblijven. Ze komen niet allemaal tegelijkertijd. De gemeente voelt zich verantwoordelijk om de verschillende activiteiten tot stand te brengen’. COA: ‘Het COA gaat hard aan het werk. We gaan in gesprek met omwonenden. We leggen contacten met sportclubs en verschillende scholen. Maar het is ook de keus van de bewoners zelf om te kijken waar ze behoefte aan hebben. Dat we u daarvoor nodig hebben is duidelijk.’

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button