Nieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Inhaalslag Zwolse schoolgebouwen in duurzaamheid en personalisering leren

Zwolle – De gemeente Zwolle wil samen met schoolbesturen meer duurzame schoolgebouwen realiseren. Henk ter Wee van het Besturenoverleg Lokaal Onderwijsbeleid Zwolle ziet dit als een uitdaging maar voorziet ook een budgetair probleem. Dit bleek maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering over de strategische onderwijsagenda.

Er zitten grote verschillen in de huisvestingsomstandigheden van scholen in Zwolle. Ook de kwaliteit van de gebouwen loopt sterk uiteen. Ter Wee, ‘We zien het als onderwijs als uitdaging duurzame schoolgebouwen als een uitvoeringsopdracht te zien en niet als een belemmering. Als het gaat om duurzaamheid dan hebben we daarin een inhaalslag te maken maar zeker ook als het gaat om personalisering van leren. Dan gaat het ook over een andere inrichting en daarmee ook om een andere vorm van de gebouwen.’

De middelen die daarvoor beschikbaar zijjn, zijn echter beperkt, volgens ter Wee. Dit omdat op dit moment de schoolbesturen alleen verantwoordelijk zijn voor onderhoud aan de gebouwen. Voor nieuwbouw en renovatie blijft de gemeente Zwolle primair verantwoordelijk.

In de strategische onderhoudsagenda wordt als één van de punten ingezet op duurzaam en flexibel gebruik van schoolgebouwen. Zo moeten de onderwijsvoorzieningen beschikbaar zijn voor wijkactiviteiten om leegstand te voorkomen. De duurzame en flexibele inzet wil de gemeente combineren met educatie van leerlingen, ouders en wijkbewoners. Hierbij wil ze aansluiten op de behoefte vanuit de wijk en de school. Om de duurzaamheid en flexibele inzet van de schoolgebouwen te verbeteren gaat de gemeente een meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan opstellen. Dit doen zij met alle betrokken schoolbesturen in de stad. Dit plan moet voorjaar 2017 gereed zijn.

Gerelateerde artikelen

Back to top button