Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Infra-studenten reconstrueren deuren sluis Westerveld

Zwolle – Het Deltion College en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zorgen voor een bijzondere renovatie van een cultuurhistorische sluis in Zwolle: de oude ‘uitwateringssluis’ Westerveld. Het krooshek en de loopbrug voldoen niet meer aan de gestelde eisen en worden vervangen. Daarnaast wordt de oude sluiskom gerestaureerd en krijgt de sluis nieuwe sluisdeuren, geheel in lijn met de oorspronkelijke deuren. Studenten van het Deltion College reconstrueren en plaatsen deze ‘moderne historische’ deuren. Met de opknapbeurt verbetert het waterschap het peilbeheer en draagt het bij aan behoud van watererfgoed. Eind februari/begin maart 2017 moet de klus zijn geklaard.

Ambachtelijk

De herstelwerkzaamheden kennen een voortvarend begin. Grondwerk, sloopwerk en overige voorbereidende klussen zijn gestart. Ook zijn de 32 tweedejaars studenten van de opleiding Infra begonnen met het in ere herstellen van de oude karakteristieke sluisdeuren. Deze maken ze op een oude ambachtelijke manier, zodat de deuren passen in de tijdsgeest van de oude sluis. Zomaar een voorbeeld van de uitdagende samenwerkingsprojecten waarmee het Deltion College studenten en medewerkers stimuleert zich praktijkgericht te ontwikkelen.

Tand des tijds

Sluis Westerveld heeft lange tijd de tand des tijds doorstaan, maar is nu toch echt aan een make over toe. Toen omstreeks 1400 de dijk langs het Zwarte Water werd aangelegd, moest een zogeheten uitwateringssluis worden gebouwd om het water van de Westerveldse Aa af te voeren. Deze sluis verloor haar functie toen in 1879 een stoomgemaal werd gebouwd, later vervangen door een elektrisch gemaal.
Een uitwateringssluis is niet te vergelijken met een schutsluis die boten naar hoger gelegen water verplaatst. Met een uitwateringssluis kan water worden afgevoerd of juist worden tegengehouden. Zo werden de deuren van sluis Westerveld gesloten bij hoogwater aan de Zwarte Water-kant. Daarmee hield het achterliggende gebied droge voeten.

BouwApp

De voortgang van de renovatie van sluis Westerveld is te volgen via de gratis BouwApp voor smartphone of tablet. De BouwApp is te dowloaden in de App Store met als zoekterm ‘Sluis Westerveld’.

sluiswesterveld1

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button