Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Informatieronde gemeenteraad over verkeersdoorstroming ring Zwolle

Zwolle – Maandagavond 25 januari praatte de gemeenteraad over de verkeersdoorstroming op de Zwartewaterallee/Blaloweg en IJsselallee. Zwolle groeit, dat weten we al enige tijd. Er komen eventhallen aan de Blaloweg en woningbouw aan de Zwartewaterallee zelf. Daardoor zal deze route ongetwijfeld drukker worden en de doorstroming van zowel verkeer op de routes als overstekend verkeer in het gedrang komen.

Momenteel is de Zwartewaterallee een route die wordt vermeden door veel automobilisten die over de A28 gaan. Dat is sneller. De optie van de raad was, om er een groene golf te installeren. Maar dat zou de drukte juist groter maken en zorgen voor congestie, aldus wethouder William Dogger. De weg kruist op verschillende plekken met fietspaden, dat is niet zo veilig. Voorstel vanuit de raad is dan ook om fietstunnels of bruggen te bouwen. Ook dat is volgens de wethouder niet goed mogelijk.

Meesprekers

De Fietsersbond was een van de meesprekers in de persoon van Hans Hop. Hij pleitte voor meer ruimte voor fietsers op met name de Zwartewaterallee. De IJsselallee is een ander verhaal, omdat daar al veel kruisingen bestaan met hoogteverschillen. Peter Buter, medespreker namens VVN (Veilig Verkeer Nederland) vertelde dat ze weinig meldingen krijgen over onveilige situaties op deze routes, maar dat ze zelf wel ervaringen daarmee hebben. Ze wil pleiten voor een 30 km per uur-zone in heel de gebouwde kom van Zwolle.

De medespreker namens Keolis, Jan Makking, ziet de spits steeds langer worden en ziet geen kans om specifieke tijdstippen met knelpunten te benoemen. De vertegenwoordiger van VNO/NCW, Paul Veld, benadrukt dat bedrijven veel logistiek nodig hebben, met name voor vrachtwagens. Dat zou hen betrouwbaarheid en voorspelbaarheid geven. Dat wil niet zeggen dat zij niet het fietsen gaan bevorderen. Het MKB, in de persoon van Jelle Weever, wil vooral grote bedrijven zien in Zwolle waarbij het MKB kan aanhaken en profijt van hebben. Als de A28 vol is, dan zal ook de ring vol zijn. Het is van belang om vlot van A naar B te kunnen. De verbetering van de weg naar Enschede zal ook meer verkeer aantrekken.

Volgens de verantwoordelijke ambtenaar is er op dit moment een buffer in gebruik, waarbij automobilisten enige tijd moeten wachten aan het begin van de weg. Dat zorgt ervoor dat zij later makkelijker door groen kunnen (als zij zich aan de snelheid houden). Er zijn ook intelligente stoplichten geplaatst, waarmee meer maatwerk mogelijk is. Wat betreft het opengaan van bruggen: over het water dat niet van Rijkswaterstaat is, is een spertijd in werking. In  de spits gaan de bruggen niet open.

Wethouder Dogger

Wethouder Dogger dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage, maar is verder niet bereid om, naast de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie, een nieuwe nota op te stellen. De VVD, CDA en CU vroegen om een nota waarin de diverse scenario’s wat betreft het verkeer op de ring staan uitgeschreven. Wel wil de wethouder in gesprek gaan om deze vraag beter te beantwoorden.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via www.zwolle.nl/gemeenteraad. Op maandagavonden vanaf 19.30 zijn zij live te zien. Mogelijk is ook om ze later terug te kijken. Op deze  plek zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button