Carnaval 2020LevensbeschouwingNieuws uit ZwolleVoorpagina

In beeld: Carnavalsmis in de Basiliek Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming

Foto's © Hans Smit

Zwolle – Zondagochtend om 11 uur werd voor de 22-ste achtereenvolgende keer de carnavalsmis gehouden in de Peperbus Kerk. De viering wordt elk jaar georganiseerd door Carnavalsverenging De Tonnezotters uit Zwolle. Fokke van Dalen, diaken in de Rooms-Katholieke Thomas a Kempis parochie ging de dienst voor in.

De Basiliek Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Sassendonk (Zwolle) zat tot aan de nok toe vol met verkleedde carnavalvierders.

Met de carnavalsmis wordt het samenhorigheidsgevoel, het serieuze aspect van carnaval, benadrukt. De carnavalsmis is een moment van bezinning tijdens de drukke carnavalsdagen. Carnaval, het feest dat voorafgaat aan de veertigdaagse vasten, wordt ook vastenavond genoemd, hoewel hiermee van oorsprong slechts de laatste dag voor Aswoensdag werd bedoeld.

De vastentijd begint voor katholieken na de drie dagen van Carnaval, op Aswoensdag, wanneer het askruisje wordt toegediend. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen, zo’n zes en een halve week. Op 40 dagen wordt er daadwerkelijk gevast, de zes zondagen zijn hiervan uitgezonderd.[1] Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. Nederlandse Bisschoppenconferentie in 1989: “Wij bepalen dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief van de gelovigen wordt overgelaten. Aan de plicht tot vasten in de veertigdagentijd en tot onthouding op de vrijdagen kan worden voldaan, door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Het geld, dat hiermee wordt uitgespaard, kan bestemd worden voor de naasten die honger lijden of anderszins gebrek lijden. Het is voorts passend, dat men zich in de veertigdagentijd meer dan anders wijdt aan werken van christelijke naastenliefde en met meer toeleg het Woord van God leest.” Bron: Wikipedia
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Foto © Hans Smit
Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button