Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

IJsselheem verbaasd over plaats op lijst Inspectie voor de Gezondheidszorg

Zwolle- De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft maandag 4 juli 2016 de “Eindrapportage toezicht op 150 verpleegzorginstellingen” gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van de inspectiebezoeken die zij de afgelopen jaren aan een aantal verpleeghuislocaties heeft afgelegd in het kader van risicogestuurd toezicht.

IJsselheem wordt genoemd als één van de 150 verpleegzorginstellingen. IJsselheem wordt zelfs genoemd als een van de 11 instellingen die ‘intensief vervolgtoezicht’ heeft.

Voorop staat dat IJsselheem transparant wil zijn over de prestaties. We streven naar een zorgvuldige en eerlijke berichtgeving.

Genemuiden

In juni 2015 kreeg locatie de Meente in Genemuiden een onverwacht bezoek van de inspectie. Er werden veel verbeterpunten geconstateerd. Dat was voor ons een wake-up-call. IJsselheem kreeg zes maanden de tijd om zich te verbeteren. Er is vervolgens IJsselheembreed hard gewerkt aan de in de Meente geconstateerde verbeterpunten.

Na ruim een half jaar (op 22 maart 2016) werd een tweede inspectiebezoek gebracht aan de Meente. De Meente laat tijdens het hertoetsbezoek veel verbeteringen zien.

Op 14 april 2016 volgt een onaangekondigd bezoek aan locatie Myosotis. De inspectie concludeert dat de zorg die Myosotis biedt voldoet op bijna alle punten en beoordelingsaspecten die de inspectie heeft gehanteerd. Van de bezoeken in 2016 zijn rapporten door de inspectie gemaakt.

In de laatste rapportage van Myosotis geeft de inspectie het volgende aan: ”De inspectie verwacht dat IJsselheem haar zelfevaluaties continueert en hierover de inspectie informeert. De inspectie maakt na ontvangst van de resultaatverslagen en de zelfevaluaties een vervolgplan voor het toezicht op IJsselheem. Dit kan bestaan uit een bestuursgesprek en bezoeken aan één of meerdere locaties van IJsselheem.” Op basis van deze rapporten is IJsselheem van mening dat op dit moment geen sprake is van ‘intensief vervolgtoezicht’.

Toch staat IJsselheem op de lijst van de inspectie van 11 organisaties die volgens hen in een intensief vervolgtoezicht zit. De inspectie hanteert de onderzoekperiode van 1 januari 2015 tot 15 maart 2016 bij het opstellen van de eindrapportage Toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen en de daaruit voortvloeiende lijst. De inspectie heeft IJsselheem in deze categorie geplaatst omdat de peildatum van 15 maart 2016 is gehanteerd. De datum van eerste bezoek aan de Meente was juni 2015. Het hertoetsbezoek aan de Meente vond plaats ná die peildatum. Ook het bezoek aan Myosotis vond plaats ná de peildatum.

De kwaliteit van zorg bij IJsselheem is op dit moment op orde, zo blijkt ook uit de twee recente inspectierapporten.

IJsselheem is het er niet mee eens dat zij geschaard is onder de 11 organisaties in de categorie ‘intensief vervolgtoezicht’. IJsselheem beraadt zich op eventueel te ondernemen stappen.

De rapporten van IJsselheem zijn op 5 juli gepubliceerd op de site van de inspectie (www.igz.nl).

Op Zorgkaartnederland.nl staat de waardering voor IJsselheem, gemiddeld een 7.8, voor locatie Myosotis een 7.8, voor locatie De Meente een 8

Gerelateerde artikelen

Back to top button