Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

IJsselcentrale wordt gesloopt – alle ins en outs

Zwolle – De centrale Harculo, ook wel bekend als IJsselcentrale, wordt gesloopt. Daarvoor is zojuist door de provincie Overijssel een vergunning verleend.

De verleende vergunning geldt vanaf nu tot en met 31 december 2018. Royal HaskoningDHV gaat de sloop begeleiden.

Sloop na zomervakantie

Er wordt met de sloop gestart direct na de zomervakantie 2016. De sloop gaat ongeveer 2 jaar duren en is naar verwachting voor eind 2018 afgerond.  Hoe de sloop precies aangepakt gaat worden is nog niet bekend. Dit hangt onder meer af van de  inventarisatie van de projectbegeleider Royal Haskoning. Bij de vergunningaanvraag is wel meegenomen dat er gebruik gemaakt mag worden van explosieven voor de torens maar het is niet zeker of dit ook daadwerkelijk zal worden toegepast.

Michael Verheul, woordvoerder bij Engie: ‘Zodra we de inventarisatie voor de sloop hebben afgerond zullen we de omwonenden uitgebreid in meerdere sessies hierover gaan informeren’.

Natuurgebied

De IJsselcentrale ligt midden in een Natura-2000 gebied. Om te voorkomen dat de ijsvogel en de kwartelkoning gestoord worden zijn er een aantal eisen gesteld aan de sloop. Zo mag de aannemer geen ketels omtrekken en schoorstenen opblazen in het broedseizoen. Dit seizoen loopt van half maart tot half oktober. Ook mag dit niet als er sneeuw of ijs ligt en moeten deze werkzaamheden worden uitgevoerd als het licht is. De verleende vergunning is één van de vergunning aanvragen die er op dit moment lopen. Deze gaat specifiek over de natuur.

Vervuiling

‘Op dit moment wordt er geïnventariseerd of en in welke vorm er sprake is van vervuiling of materiaal als asbest. Met inachtneming van de wettelijke regelgeving vindt er een volledige sanering plaats.’, aldus Verheul van Engie.  In de beginjaren werd de centrale gestookt op olie, de laatste jaren draait hij op gas. De olieopslagtanks, die nodig waren voor de stookvoorraad, zijn een paar jaar terug verwijderd. Onlangs nog bleek bij een andere vergunningaanvraag voor het rooien van bomen dat er sprake was van een vorm van vervuiling op het terrein van Engie.

Toekomst: inrichten met duurzame energie

Het terrein van de IJsselcentrale is in eigendom van Engie (voorheen GDF SUEZ). Na de sloop wil Engie het terrein verder gaan inrichten voor duurzame energie. Michael Verheul, woordvoerder bij Engie: ‘ Wat dit precies gaat worden kan op dit moment nog niet gezegd worden. Maar gedacht kan worden aan duurzame energievormen zoals biomassa en LNG. De omwonenden mogen hiervoor ideeën aandragen’ Vorig jaar is rondom de centrale een groot zonnepark gebouwd.

Biomassa

Ruim de helft van de duurzame energie geproduceerd in Nederland (2005), is energie uit biomassa. Energie uit biomassa wordt opgewekt door verbranding, vergassing of vergisting van organische materialen, zoals hout, gft-afval, maar ook plantaardige olie, mest en (delen van) speciaal hiervoor geteelde gewassen. In Zwolle staat sinds enige tijd een biomassa centrale in de wijk Stadshagen.

LNG

De afkorting LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die iedereen kent als energiebron om te koken en te verwarmen. Misschien minder bekend is dat aardgas al tientallen jaren succesvol wordt ingezet als brandstof in de vervoersector en dan met name in de scheepsvaart. Wanneer je aardgas koelt tot -162°C, wordt het vloeibaar (LNG).

Historie

De centrale, die in 1955 is gebouwd, is al langere tijd niet in gebruik. Alleen op piekmomenten wordt de centrale in werking gesteld om extra energie te leveren.

 

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren