Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Huisvesting Stichting Zending Nieuw Leven in het geding

Zwolle – De Stichting Zending Nieuw Leven is een Stichting die zich belangeloos inzet voor de zending vanuit Zwolle naar Roemenië. Zij voorzien daar in de eerste levensbehoeften van de zigeunerbevolking. Een zigeunerbevolking die onder omstandigheden leeft die we ons hier niet kunnen voorstellen.

Deze Stichting maakt sinds jaar en dag gebruik van een loods aan de Holtenbroekerdijk. Deze loods is
destijds door de gemeente Zwolle ‘om niet’ ter beschikking gesteld. Niet zonder reden: de Stichting
heeft zich altijd buitengewoon ingezet om de maatschappelijke ontwikkeling van de bewoners van
het grote woonwagenkamp op het buurtschap Frankhuis te bevorderen. Daarnaast heeft de Stichting
bevorderd dat het verplaatsen en herhuisvesten van de woonwagenbewoners van Frankhuis naar de
verschillende kleine kampjes, verdeeld over Zwolle, op beheerste wijze heeft plaatsgevonden.

De Zending heeft inmiddels ruim 120 huisjes gebouwd in Roemenië en zij voorziet nog steeds in
grote noden vanuit de behoefte de arme in hutten en krotten levende medemens te helpen. Dit
volkomen belangeloos en zonder enig winstoogmerk. Vrijdagavond 6 mei jl. is weer een transport
met geprefabriceerde gebouwtjes en zomerkleding vanuit de loods aan de Holtenbroekerdijk naar
Roemenië vertrokken. De inmiddels 86-jarige voorzitter is weer mee. De voorzitter, Mathinus
Wolters is overigens Koninklijk onderscheiden vanwege de grote en enorm belangrijke inzet door
hemzelf en de Stichting, voor Roemenië.

De gemeente heeft aangekondigd dat het gebruik van de loods aan de Holtenbroekerdijk niet kan
worden voortgezet: op deze plek worden woningen gebouwd. De Stichting heeft daar uiteraard alle
begrip voor en is bereid tot alle medewerking. Maar de gemeente is van mening dat de Stichting geen recht op compensatie heeft en wil/kan niet zorgen voor vervangende huisvesting.
Dit is onverteerbaar. Niet alleen voor deze Stichting maar ook voor de fractie van Swollwacht.
De stichting smacht naar een plek van waaruit zij hun goede werk kan blijven voortzetten.
Daarom stelt de fractie van Swollwacht de volgende vragen:

 1.  Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat deze Stichting een plek verdient van
  waaruit zij haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren.
 2.  Is het College het met de fractie van Swollwacht eens dat de gemeente Zwolle een morele
  verplichting heeft ten aanzien van deze Stichting en dat de gemeente er alles aan moet doen
  een plek te vinden of te creëren, mogelijk uitgaande van het door de Stichting aan de
  gemeente gedane voorstel, van waaruit de Stichting haar werkzaamheden moet kunnen
  blijven voortzetten.
 3.  De gemeente beschikt over veel vastgoed: wil de gemeente een locatie, ook al is het tijdelijk
  als tussenoplossing tot een definitieve oplossing met haar wordt overeengekomen, aanwijzen
  zodat zij haar belangeloze activiteiten kan voortzetten.
 4.  Is het College met de fractie van Swollwacht eens dat eventuele kosten met betrekking tot de
  ontruiming door en compensatie van de Stichting als verwervingskosten ten laste van de
  exploitatie van de Zwartewaterzone kunnen worden gebracht.
 5.  Wil de gemeente in gesprek gaan met de Stichting om tot een goede oplossing te komen.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren