Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning in Zwolle op schema

De gemeente Zwolle ligt op schema wat betreft de huisvesting van vergunninghouders.

Gemeenten hebben de taak om asielzoekers met een verblijfsvergunning te huisvesten. Zij hebben een taakstelling gekregen. De taakstelling voor de eerste helft van 2016 is landelijk 20.000 en de prognose voor de tweede helft van 2016 is 23.000. Er moeten in heel Nederland voor het eind van dit jaar nog 13.194 mensen worden gehuisvest.

Nog 88 personen te huisvesten in Zwolle

Zwolle ligt met 101% voor op schema. Dit jaar zijn er 87 vergunninghouders gehuisvest in Zwolle. Er ligt nu nog een taakstelling van iets minder dan 88 personen waarvan in september nog eens 35 mensen zijn gehuisvest. Zwolle zit hiermee ver boven het landelijke gemiddelde van 35 % van de gerealiseerde taakstelling.

Vergunninghouders en huisvesting

Als asielzoekers een verblijfsvergunning ontvangen worden ze vergunninghouders genoemd. Deze vergunning wordt voor 5 jaar verleend. Ze zijn op dat moment geen asielzoeker meer, omdat ze immers niet langer op zoek zijn naar asiel. Als asielzoekers een dergelijke verblijfsvergunning krijgen mogen ze zich in een gemeente vestigen. Er wordt dan niet meer gesproken over opvang, maar over huisvesting in een gemeente. Momenteel verblijven 14.000 vergunninghouders die zich mogen vestigen in een gemeente in een opvanglocatie.

Maatregelen doorstroming vanuit AZC’s

Om de doorstroom van vergunninghouders van opvanglocaties naar een woonvoorziening te versnellen en opvanglocaties weer te kunnen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld – het opvangen van asielzoekers – zijn een aantal maatregelen genomen.

Het COA heeft het zelfzorgarrangement (ZZA) opengesteld. De ZZA regeling maakt het mogelijk voor vergunninghouders om op vrijwillige basis bij vrienden, familie of een gastgezin te verblijven. Als vergunninghouders hun bed in een AZC opgeven krijgen ze een kleine financiële vergoeding. Dit gaat om een tijdelijk verblijf in afwachting van reguliere huisvesting in de gemeente.

Leegstaande verzorgingstehuizen

Vorige week vrijdag spraken het kabinet en gemeenten af dat gemeenten 10.000 vergunninghouders die nu nog in opvanglocaties verblijven versneld en op tijdelijke basis (half jaar) in woonvoorzieningen in gemeenten zullen huisvesten. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan leegstaande verzorgingstehuizen en andere gebouwen die snel – zonder verbouwing – in gebruik kunnen worden genomen.

100 euro per week

Hiervoor kunnen gemeenten gebruik maken van het Gemeentelijke Zelf Zorg Arrangement (GZZA). Deze maatregel is bedoeld om op de heel korte termijn de doorstroom van vergunninghouders van opvanglocaties naar huisvesting in gemeenten te versnellen, zodat er weer ruimte ontstaat voor de opvang van asielzoekers in azc’s. Gemeenten krijgen 100 euro per week per vergunninghouder van het COA en de vergunninghouder krijgt leefgeld van het COA. Het COA blijft verantwoordelijk voor de vergunninghouder, maar gemeenten zijn verantwoordelijk voor toegang tot onderwijs en zorg. Dit gaat om een tijdelijk verblijf in afwachting van reguliere huisvesting in de gemeente; uiteindelijk moeten de vergunninghouders doorstromen naar woonruimte binnen de gemeente.

Maandag 12 oktober kondigde het kabinet een versobering van de huisvesting van vergunninghouders aan. Dit is nodig omdat de huidige situatie vraagt om meer en sneller aanbod van woonruimte. Vergunninghouders kunnen bijvoorbeeld gehuisvest worden in leegstaande kantoorgebouwen of wooncontainers.

Gerelateerde artikelen

Back to top button