Nieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Huishoudelijke Hulp Toelage met half jaar verlengd

Zwolle – Voor de circa 800 inwoners die momenteel gebruikmaken van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), is de regeling verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2017. Dat heeft het college van B&W vandaag besloten. De tijdelijke regeling had onder andere tot doel om de werkgelegenheid van hulpen zoveel mogelijk te behouden. Nu de gemeente hiervoor aanzienlijk minder budget ontvangt vanuit het Rijk, kan de HHT niet verder worden voortgezet. Van de middelen die nog wel beschikbaar zijn, vraagt het college aan de gemeenteraad om deze zo in te zetten dat de ondersteuning terecht komt bij de meest kwetsbare inwoners.

De HHT is een algemene regeling en houdt in dat inwoners die tot de Wmo-doelgroep behoren, zelf rechtstreeks bij een aanbieder huishoudelijke hulp konden inkopen. Zij betalen een eigen bijdrage van 10 euro per uur en de gemeente legt hier 12 euro per uur bij.

Budget verlaagd

De regeling is halverwege 2015 gestart, waarbij de gemeente zich moest houden aan de voorwaarden opgesteld door het Rijk. Per 2017 wordt het budget dat Zwolle ontvangt voor de HHT aanzienlijk verlaagd. In plaats van jaarlijks 1 miljoen euro ontvangt Zwolle per 2017 € 270.000 (oplopend tot € 700.000 vanaf 2021). Om deze sterke terugloop deels op te vangen, heeft de raad incidenteel € 500.000 beschikbaar gesteld. Inmiddels heeft het Rijk aangegeven dat gemeenten het budget voortaan naar eigen inzicht mogen inzetten.

Extra schoonmaak

Het college vraagt de raad daarom om de nog beschikbare middelen per 2017 aan de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp toe te voegen. Het geld wordt dan ingezet voor de meest kwetsbare Wmo-doelgroep. Voorgesteld wordt om na afloop van de HHT-regeling (medio 2017) deze groep de mogelijkheid voor extra schoonmaak te bieden. Dit op basis van signalen van onder andere de Participatieraad en het Sociaal wijkteam dat bij de huidige inzet van de maatwerkvoorziening bepaalde klussen niet opgepakt kunnen worden. Zoals het schoonmaken van de logeerkamer of het uitsoppen van de keukenkastjes. Deze werkzaamheden kunnen mogelijk straks binnen de extra schoonmaakbeurt worden meegenomen.

Automatisch verlengd

Inwoners die momenteel gebruikmaken van de HHT, ontvangen binnenkort hierover een brief. Zij hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen bij de zorgaanbieder, hun regeling kan automatisch verlengd worden tot 1 juli 2017. Zo hebben zij de tijd om een andere oplossing te zoeken. In de brief worden ze ook verwezen naar mogelijkheden die de particuliere markt biedt, te vinden via www.swtzwolle.nl/hulpenondersteuning

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Back to top button