Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Houtrot in sierlijst Drostenhuis dure grap voor gemeente

Zwolle – De restauratie van de attiek van het Drostenhuis valt fors duurder uit dan verwacht. De sierlijst die vorig jaar van de gevel is gehaald en naar de aannemer is overgebracht, verkeerd in een veel slechtere staat dan op voorhand werd verwacht. Het kan tot 7,5 ton extra kosten om de attiek te restaureren.

Juli vorige jaar werd de attiek volledig verwijderd van het pand en in de werkplaats van de aannemer opgeslagen. In nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Monumentenzorg is in eerste instantie een plan van aanpak opgesteld voor het verdere onderzoek naar de attiek. Om de conditie te kunnen vaststellen zijn de verflagen van de attiek verwijderd en is er onderzoek gedaan naar de onderhoudstoestand van het hout.

Daaruit bleek dat de conditie van de attiek veel slechter was dan op voorhand werd verwacht. Binnenin de attiek zit veel houtrot die op den duur ook de buitenzijde zal aantasten. Toen de attiek op het dak stond was dit niet zichtbaar. Daarnaast zijn veel weggerotte delen in vroegere tijden provisorisch gerepareerd.

Het bedrag dat eerder door de monumentenadviseur is geraamd voor de restauratie blijkt nu ontoereikend voor het herstel. De werkzaamheden aan de attiek zijn zelfs dusdanig kostbaar en omvangrijk, dat ze buiten de projectbegroting vallen.

© RTV Focus Zwolle – Justin Scherptong

Nu worden alleen de daklijst en gootklossen gerestaureerd omdat dit functioneel noodzakelijk is. Voor het herstel van de attiek wordt gekeken naar verschillende oplossingen. De goedkoopste zal rond de €110.000,-, gaan kosten. Dan worden alleen de daklijst en de gootklossen hersteld. De volledige restauratie van de attiek komt uit op circa €750.000,-.

Omdat het Drostenhuis in eigendom is van de gemeente zal deze ook voor de extra kosten opdraaien. Het college gaat in een later stadium een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad om extra geld beschikbaar te stellen. Daarnaast worden aanvullende subsidiemogelijkheden onderzocht om de extra kostenpost te financieren.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button