AssendorpNieuws uit ZwolleVerkeerVoorpagina

Hortensiastraat krijgt twee veilige zebrapaden

Zwolle – De gemeente Zwolle past in de Hortensiastraat twee voetgangersoversteekplaatsen aan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om de oversteek bij CBS Het Mozaïek en de oversteek ter hoogte van Chinees restaurant Hong Kong City. De gemeente doet deze aanpassingen in overleg met de werkgroep verkeersveiligheid Hortensiastraat. Beide oversteekplekken worden namelijk door omwonenden als onveilig ervaren voor voetgangers. De oplossing is nu dat op beide plekken een verhoogd zebrapad komt te liggen. Op deze manier wordt de oversteekplaats beter zichtbaar voor automobilisten en fietsers. Door de verhoging wordt bovendien de snelheid van het verkeer wat geremd.

Bij het huidige zebrapad bij CBS Het Mozaïek ligt een middengeleider in de weg. Deze middengeleider blijft liggen. Het verhoogde zebrapad wordt hier in de bestaande situatie aangebracht. Op de locatie bij Hong Kong City komt een verhoogd zebrapad zonder middengeleider. Er is op deze plek te weinig ruimte om een middengeleider aan te leggen. Dit zou betekenen dat de weg ter plaatse verbreed moet worden om ruimte te maken. Deze oplossing zou ten koste gaan van een achttal parkeerplekken. Dit was voor de omwonenden niet wenselijk. De oplossing die nu wordt gerealiseerd gaat ten koste van twee parkeerplaatsen.

tekst gaat verder onder de foto

De aanleg van de verhoogde zebrapaden gebeurt in de nacht van 8 op 9 juli en in de nacht van 9 op 10 juli. Om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd. Omwonenden worden hierover ongeveer een week voor de werkzaamheden via een brief geïnformeerd.

De gemeente Zwolle werkt sinds oktober 2018 samen met een werkgroep van bewoners aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Hortensiastraat. In december 2018 is door  cameraonderzoek onderzocht wat de gevaarlijke plekken zijn en waardoor die onveiligheid wordt veroorzaakt. Samen met de bewoners onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt gekeken naar maatregelen op korte termijn en op de lange termijn. De aanpassingen aan de oversteekplekken is een maatregel die op korte termijn wordt gerealiseerd. Voor maatregelen op de lange termijn brengt de gemeente eerst de mogelijkheden voor de verkeersstromen in dit deel van de stad in kaart.

De Hortensiastraat bij CBS Mozaïek.
Hortensiastraat bij restaurant Hong Kong City.

Gerelateerde artikelen

Back to top button