Onderwijs & Wetenschap

Honderden Windesheimstudenten willen flexstuderen

Bijna 600 Windesheimstudenten hebben zich aangemeld voor het experiment flexstuderen, waarbij studenten zelf bepalen welke vakken ze volgen en betalen per studiepunt.
Zwolle- Flexstuderen is een landelijk experiment dat studenten de mogelijkheid geeft om in hun eigen tempo te studeren. Afgelopen jaar zijn bij Windesheim 57 studenten hiermee van start gegaan. Ook toen was de animo al groot, met ruim 300 aanmeldingen. ‘Dit was voor ons reden om komend studiejaar 250 studenten toe te laten, in plaats van de oorspronkelijk geplande 100’, vertelt beleidsadviseur Liesbeth Smulders. Net als een jaar geleden moet er nu worden geloot om te bepalen welke studenten mogen meedoen.

Experiment voorziet in behoefte

Het project past bij de ambities van Windesheim om het onderwijs flexibeler te maken voor studenten en hen meer regie te geven op hun studie. ‘Dit is met name interessant voor studenten die hun opleiding combineren met bijvoorbeeld topsport, een baan of eigen bedrijf, een bestuursfunctie of mantelzorgtaken’, vertelt Smulders. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat flexstuderen onnodige uitval voorkomt: 18% van de studenten die vorig jaar zijn uitgeloot, geeft aan te stoppen met de opleiding. Smulders: ‘De grote animo onder studenten en de bevindingen tonen aan dat we met dit experiment voorzien in een behoefte.’
Naast Windesheim doen ook Hogeschool Utrecht en de Universiteiten van Amsterdam en Tilburg mee aan het experiment flexstuderen, dat vorig jaar van start is gegaan en zes jaar duurt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button