Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Hogere zendmast aan de Energieweg in Zwolle Zuid? College wist pas bij aanvraag van de plannen

''Een aanvraag kan worden ingediend zonder ons daarvan vooraf in kennis te stellen''

Zwolle – Er zijn plannen voor een 40 meter hoge zendmast aan  de energieweg in Zwolle Zuid. Er staat al een exemplaar van 30 meter, maar die is volgens de exploitant niet hoog genoeg. De buurt is daar echter niet blij mee, in de eerste plaats omdat het een behoorlijke verandering in hun leefomgeving betreft. Ten tweede is er onvrede omdat ze naar eigen zeggen vooraf totaal niet geïnformeerd zijn door de gemeente. De plaatselijke D66 vond dat ook niet acceptabel en riep het college ter verantwoording. Deze stelt echter volgens de regels te hebben gehandeld.

Voor het verhogen van een zendmast moet een vergunning aangevraagd worden, net zoals je een vergunning aanvraagt voor een dakkapel. Bij het dakkapel gaat het vaak om een kleine impact voor de leefomgeving, bij een zendmast of bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe weg is de impact veel groter. Vaak is het dan ook zo dat de initiatiefnemer voordat de vergunning wordt aangevraagd in overleg treedt met de gemeente over de mogelijkheden

In het geval van de zendmast in Zwolle Zuid kwam ook het college er pas achter dat deze plannen er waren op het moment dat de vergunningsaanvraag werd ingediend: ”Alleen als het college het tijdig weet, kunnen wij de bewoners op de hoogte hiervan brengen. In het geval van de telecommast aan de Energieweg 30 heeft de initiatiefnemer ervoor gekozen om een aanvraag in te dienen zonder vooroverleg en zonder ons daarvan tevoren over te informeren. Er is ook geen verplichting om het college voor de aanvraag te informeren. Hierdoor was het voor het college onmogelijk om vooraf de inwoners hierover te informeren.”, aldus het college.

Contact met de aanvrager

Wel heeft het college na de vergunningsaanvraag, nog een aantal keer contact heeft gehad met de exploitant. Het college drong er in de gesprekken op aan om alsnog de buurt te informeren over de voorgenomen bouw van de mast: ”De aanvrager heeft aangegeven intern af te zullen stemmen over hoe de vernieuwing van de telecommast zal worden gecommuniceerd met de omgeving. Wij wachten nader bericht hierover af van de initiatiefnemer en zullen indien nodig de beslistermijn voor de aanvraag verlengen.”, besluit het college in de informatienota.

Foto: RTV Focus

Proactief informeren

Het probleem is natuurlijk dat bewoners daar toevalligerwijs zijn achter gekomen.”, aldus Olivier. D66 Zwolle vindt dat inwoners proactief geïnformeerd moeten worden over zaken die direct hun leefomgeving raken. Daarbij wijst D66 op de nieuwe Omgevingsvisie van de gemeente Zwolle. Deze legt de verantwoordelijkheid om buurtbewoners te informeren over veranderingen in de fysieke omgeving bij inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties, maar is ook duidelijk over het feit dat de gemeente daar wel een rol in heeft. Het college gaf aan het belangrijk om open en transparant te zijn over ontwikkelingen binnen de gemeente Zwolle en om betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op voorgenomen plannen.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Door: Vincent Corjanus

Journalist, schrijver, singer-songwriter. www.vincentcorjanus.nl

Lees ook

Back to top button