KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Hoe staat het met de Regionale Energie Strategie?

Zwolle – In juli 2021 heeft de RES-regio haar ambities geformuleerd om bij te dragen aan de energietransitie. Samengevat komt dit neer op: opwek van 1,8 TWh met wind en zon waarbij gestreefd wordt naar een verhouding 60:40, een betaalbaar en efficiënt netwerk, vervolgstappen in de Regionale Structuur Warmte (RSW) en dat alles
met voldoende maatschappelijke betrokkenheid (participatie, 50% lokaal eigendom) en democratische
legitimatie. Hoe het er nu voor staat deelt wethouder Arjan Spaans in een nota voor de gemeenteraad van Zwolle.

De conclusie uit de Tussenstand met betrekking tot de opgave voor opwek van energie luidt als volgt: de hoeveelheid reeds gerealiseerde energie uit zon en wind plus de verwachte realisatie tot 2030 wijkt af van het regionale bod. De doelstelling van 2030 wordt bij ongewijzigd beleid niet gehaald.

Onzekerheid over aansluiting op het netwerk is daarvan de oorzaak. Wél geeft Enexis aan dat 2028 de diverse opwek gebieden aangesloten zullen zijn. Per gemeente spelen daarnaast nog allerlei andere factoren een rol.

Zwols bod

Het Zwolse bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van het Zwolse deel in het bod, te weten 359 Gwh Daarvan is volgens de RES-Monitor 116 Gwh gerealiseerd tot en met 2020. Cijfermatig laat de Tussenstand voor Zwolle zien dat er veel zon gerealiseerd is en relatief weinig wind. Gerekend in hectares doet Zwolle het relatief zeer goed, voor zon én wind. Per inwoner relatief beduidend minder.
Het college verwacht al met al dat Zwolle haar bod gaat halen en zien geen reden om af te wijken. Ze verwacht dat de ontwikkeling van de duurzame energieplannen in Tolhuislanden succesvol wordt afgerond, met een hogere opbrengst, dan aangehouden in de RES Monitor.

Nog echt te realiseren zijn 133 GWh. Het college verwacht dat dit ingevuld kan worden met o.a. de vele initiatieven voor zon op dak. Indien de initiatiefnemers in staat zijn dit te realiseren zonder last te hebben van netwerkcongestie, dan neemt de opwek zon-op-dak fors toe. Dat zou kunnen door eigen opslag en/of gebruik (of directe omgeving).
Het gebied Haerst is ook niet meegerekend. Mocht dit proces op gang komen dan wordt gedurende de
ontwikkelfase de opbrengst van Haerst met een steeds groter percentage meegerekend.

Zwolle zoekt samenwerking met Steenwijk, Dalfsen en Zwartewaterland, en Enexis en Tennet.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button