Voorpagina

Hoe de oevers langs het Zwarte Water in Zwolle recreatie- en woongebied moeten worden

Meedenken? Ga naar de Oever Ateliers

Zwolle – De stadsdijken langs het Zwarte Water in Zwolle moeten versterkt worden. Tegelijkertijd wil de gemeente Zwolle plannen maken voor de ontwikkeling van het gebied langs deze rivier. Het gaat om  drie locaties langs het Zwarte Water bij Holtenbroek. Naast zone’s voor vrijetijdsbesteding moeten er ook woningen gebouwd worden.  De ontwikkeling van de gebieden wordt gedaan door Bemog Projektontwikkeling uit Zwolle samen met de gemeente.

 

 

Door de nieuwe plannen moeten de oevers van het Zwarte Water beter toegankelijk, levendiger en mooier worden. De gemeente en Bemog  nodigen (wijk)bewoners uit om mee te denken over de plannen. Hiervoor worden op 1 en 2 oktober twee Oever-Ateliers georganiseerd voor wijkbewoners van Stadshagen en Holtenbroek. De avonden zijn in wijkcentrum Holtenbroek

Opgeven Oever Ateliers

De locaties in beeld


1. Locatie Leenman – Tirferto – Botermanhaven

De locatie Leenman – Triferto – Botermanhaven is een bedrijventerrein van ongeveer vijf hectare groot. Het terein heeft zijn bedrijfsfunctie grotendeels verloren, het ligt in de milieu- en geluidszone van bedrijventerrein Voorst. Woningbouw is hier dus niet mogelijk. Een mogelijk toekomstbeeld voor deze locatie is een plek met een openbaar karakter met meer stedelijke publieke functies, te denken valt aan horeca, leisure, hotel, sport, jachthaven, rederij, onderwijs, cultuur.


2. Locatie jachtwerf, watersporvereniging en jachthaven

De locatie van de havens is een gebied van ongeveer zes hectare groot. Er wordt gedacht aan een klimaatadaptieve ontwikkeling van woningbouw op een manier die past bij het Zwarte Water. Belangrijk is dat het gebied een openbaar karakter krijgt en dat het Zwarte Water voor de bestaande buurt beter toegankelijk en beleefbaar wordt. Een deel van de aanlegplaatsen zal dan ter plekke verdwijnen. De gemeente Zwolle heeft als voorwaarde gesteld dat eventueel verdwijnende aanlegplaatsen, in het gebied of elders gecompenseerd worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met toekomstige trends en ontwikkelingen t.a.v. de watersport.


3. Wijkboerderij de Klooienberg – Burgwachtershuis Twistvlietbrug

Ook het gebied tussen de wijkboerderij de Klooienberg en het brugwachtershuis, wordt meegenomen in de ontwikkeling. Bewoners en vertegenwoordigers van de wijkboerderij zijn hier al geruime tijd bezig de uiterwaarden recreatief toegankelijker en beleefbaarder te maken.

 

De drie gebieden worden in samenhang met elkaar ontwikkeld. Het doel is te zoeken naar een passende en toekomstbestendige ontwikkeling voor de eigenaren in het gebied. Tegelijkertijd is het doel om de oevers van het Zwarte Water beter toegankelijk, levendiger en mooier te maken voor zowel wijkbewoners als voor bezoekers van buiten de wijk.

De gemeente wil voor het eind van het jaar de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling rond hebben zodat de gemeenteraad deze kan vaststellen. Dit moment valt samen met de planning van het waterschap voor de dijkversterking. De definitieve ontwikkeling wordt vormgegeven door stedenbouwkundig bureau MA.AN in samenspraak met (wijk)bewoners. Onderdeel van de visie is ook het onderzoek of een haalbare ontwikkeling mogelijk is.

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button