EconomieNieuws uit Zwolle

Hessenpoort wordt sterke topwerklocatie

Zwolle – Door samen te werken de kracht van het succesvolle bedrijventerrein Hessenpoort nog verder te versterken en gezamenlijk een aantal verkenningen op te starten. Dat is het doel van het Programmaplan Hessenpoort Topwerklocatie dat door ondernemers, Ondernemersvereniging Hessenpoort, de provincie Overijssel en gemeente Zwolle is opgesteld. Samen hebben zij Hessenpoort aangewezen als Topwerklocatie.

Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een enkele stad of regio, maar ook (inter)nationaal een rol van belang spelen. Hierdoor dragen ze sterk bij aan de ontwikkeling van de regionale economie. Hessenpoort, met zijn centrale ligging en toonaangevende bedrijven op het gebied van logistiek, warehousing, automotive, groothandel en lichte industrie, hoort zeker thuis in dit rijtje. In 2019 wordt een aantal thema’s uitgewerkt die de komende jaren extra aandacht krijgen in de samenwerking. Deze thema’s zijn Vitaliteit, Mobiliteit, Duurzaamheid en Circulariteit.

Hessenpoort Vitaal

Voor het thema Vitaliteit is de ambitie dat het arbeidsmarktbereik van Topwerklocatie Hessenpoort optimaal is, de werkgelegenheid groeit, nieuwe en groeiende bedrijven in hun personeelsvraag kunnen voorzien en de regionale werkfunctie van Hessenpoort groeit. Het is daarbij van belang dat werknemers op Hessenpoort vitaal zijn en blijven, en zo duurzaam inzetbaar zijn. Als ambassadeur Vitaliteit wil Zalsman, dat uitgeroepen is tot het vitaalste bedrijf van Nederland, een brede verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden voor een vitaliteitscentrum op Hessenpoort. Hiervoor wordt in 2019 een haalbaarheidsonderzoek gedaan.

Mobiliteit: Fiets For Future

Vanuit het thema Mobiliteit is de ambitie het borgen en vergroten van de (fiets)veiligheid, het vergroten van het arbeidsmarktbereik, het verkorten van de reistijd, het verhogen van het reiscomfort en het stimuleren van het fietsgebruik door werknemers op Hessenpoort. Samen met Wehkamp en Cortina is er een pilot voor werkgevers en werknemers gestart om het e-bike-gebruik op Hessenpoort te bevorderen. Ruim 300 medewerkers kunnen met deze pilot kennismaken (fietsenwerkt.nl).

Hessenpoort Duurzaam en Circulair

Vanuit het thema Duurzaamheid wordt onderzocht of het bedrijventerrein een Energiehub kan worden. Een plek waar ondernemers zelf hun energie opwekken, opslaan en zo veel mogelijk direct gebruiken. In het kader van Circulariteit wordt bekeken hoe grondstoffen zoveel mogelijk kunnen worden hergebruikt, of waar afval kan worden gereduceerd. Naast deze invulling is het de ambitie om de diensten, die door ondernemers op Hessenpoort worden gebruikt, slimmer in te zetten en om samen te komen tot een duurzaam gezamenlijk afvalbeheer. De eerste stap is het uitvoeren van een quick scan onder de bedrijven op Hessenpoort.

Profiel en marketing Hessenpoort

Tot slot wordt er een marketing en communicatieonderzoek uitgevoerd, dat als basis dient voor de verdere aanscherping van het profiel van Hessenpoort en de marketing en communicatiestrategie.

Investering

De benodigde investering voor de uitvoering van het programmaplan wordt door alle betrokken partners ingebracht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button