Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Hervormd Weeshuis wederom gul voor jongeren

Zwolle – Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle ondersteunt projecten gericht op de Zwolse jeugd. In de een-na-laatste beslisronde van dit jaar heeft het Weeshuis weer eens bijna 29 duizend euro toegezegd aan 11 jeugdprojecten. Hiermee komt de teller voor dit jaar op ruim 143 duizend euro te staan. In de afgelopen 16 jaar heeft de stichting al ruim 3 miljoen euro besteed aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd tot en met 25 jaar.

De aanvragen die de stichting ontvangt, zijn divers en afkomstig van zowel verenigingen en stichtingen als particulieren. De ondersteunde projecten leveren in de ogen van het bestuur elk op hun eigen manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de Zwolse jeugd. In de onlangs gehouden vergadering bleek het bestuur met name enthousiast over de realisatie van een indoor skatepark in Zwolle en draagt hieraan 10 duizend euro bij. Daarnaast geeft het Weeshuis gul aan het grote Sinterklaasfeest van Stichting Kind in Beeld, kindertheatervoorstellingen van ZZuit, een leesbevorderingsproject van Deltion College, jongerenprojecten tijdens World Press Photo van Grote en Michaëls Kerk, huiswerkbegeleiding via Leger des Heils, huiskamerconcerten van Muziek bij de buren, jeugdskiffs voor Zwolsche Roei- en Zeilvereniging, de Midwinterspooktocht van De Verhalenboot, begeleiding van een jonge violiste voor het Oskar Back concours en de realisatie van een buurttuin in de Wipstrik.

Bent u bezig met een goed project voor de Zwolse jeugd maar krijgt u dit niet van de grond door onvoldoende financiële middelen? Kijk dan op onze website of uw project in aanmerking komt: www.hervormdweeshuiszwolle.nl. De eerstvolgende sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen is woensdag 22 november a.s.

Over Stichting Het Hervormd Weeshuis

Tot 1953 woonden ouderloze kinderen in het Hervormd Weeshuis aan de Broerenstraat. Daarna zijn de bezittingen van het weeshuis overgegaan in een stichting. Deze stichting beheert het geld dat het weeshuis door de eeuwen heeft verworven. Stichting Het Hervormd Weeshuis Zwolle heeft tot doel om haar jaarlijkse netto-opbrengsten op een eigentijdse manier in te zetten als financieel steuntje in de rug voor initiatieven in jeugd- en jongerenwerk. Elke stichting, vereniging of particulier kan een aanvraag indienen voor een op de Zwolse jeugd gericht project. Zie voor meer informatie www.hervormdweeshuiszwolle.nl. Facebook: www.facebook.com/weeshuiszwolle.

 

Meer info:

Website: www.hervormdweeshuiszwolle.nl

Facebook: facebook.com/weeshuiszwolle

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren