Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Help zoeken naar nieuwe burgemeester

Zoektocht naar nieuwe burgemeester start 11 januari

Zwolle – Zelf mee helpen bepalen hoe je nieuwe burgemeester moet ‘zijn’?  In Zwolle kan dat vanaf aanstaande vrijdag.  De commissie die de zoektocht naar een opvolger van Henk Jan Meijer leidt nodigt alle inwoners van de stad uit om mee te denken over het profiel waarin de nieuwe burgervader of burgermoeder moet voldoen.

Deze week legden we al uit hoe het proces in elkaar zit.  De eerste stap in dat proces is om een profielschets voor de vacature te maken. Om een beeld te krijgen van dit profiel nodigt de gemeenteraad nu dus ook de inwoners uit om mee te denken. Naar welk boegbeeld moeten we op zoek en over welke eigenschappen moet hij of zij beschikken?

Mijn burgemeester

Van vrijdag 11 januari tot en met zondag 27 januari 2019 kunnen inwoners van Zwolle een korte vragenlijst invullen op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Inwoners die geen computer hebben of liever een antwoordkaart invullen, kunnen terecht bij alle locaties van Stadkamer (Bibliotheek) en bij het Stadskantoor. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt bij het maken van de profielschets.

Gerdien Rots
Gerdien Rots

Zoektocht en benoeming nieuwe burgemeester

De profielschets wordt in maart  2019 door de gemeenteraad besproken en vastgesteld en daarna wordt de vacature opengesteld. Vervolgens worden kandidaten geselecteerd en worden met hen gesprekken gevoerd. De vertrouwenscommissie , die namens de gemeenteraad de regie heeft over de benoeming van de nieuwe burgemeester, wordt voorgezeten door Gerdien Rots als fractievoorzitter van de grootste fractie in de Gemeenteraad. Na de gesprekken brengt de commissie een advies uit aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de aanbeveling voor de beste kandidaat op en geeft dit door aan de Commissaris van de Koning (CdK), Andries Heidema.

Koninklijk besluit

De CdK stuurt de aanbeveling met advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister screent de kandidaat en spreekt met de kandidaat. Ook zal zij daarna de voordracht in de Ministerraad bespreken. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor aan de Koning. Naar verwachting zal de nieuwe burgemeester eind augustus 2019 worden benoemd door de Koning. Daarna wordt hij of zij tijdens de raadsvergadering geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning.

 

Meer informatie

Meer informatie over de zoektocht naar en de benoeming van de nieuwe burgemeester is te vinden op www.zwolle.nl/mijnburgemeester. Meepraten op de sociale media kan via #mijnburgemeester.

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button