EconomieNieuws uit ZwolleVoorpagina

Havenmeestergebouw Maagjesbolwerk eind 2015 klaar

Een gastvrije binnenstad betekent ook een binnenstad die goede voorzieningen biedt aan diverse doelgroepen. Zoals aan bezoekers van de passantenhaven bij het Maagjesbolwerk. Voor sanitaire voorzieningen kunnen zij binnenkort terecht in een nieuw te bouwen havenmeestervoorziening. Het college presenteerde hiervoor vandaag het ontwerp dat gemaakt is door architectenbureau Sacon uit Zwolle. De bouwopdracht is voorlopig gegund aan Prins Bouw BV uit ´t Harde. Als alles meezit, start de bouw in april 2015 en is de havenmeestervoorziening eind 2015 klaar.

Het ontwerp

Het gebouw biedt plaats aan douches en toiletten voor bezoekers van de passantenhaven bij het Maagjesbolwerk. Ook is er een gezinsdouche die eveneens door mindervalide varende gasten gebruikt kan worden. Haven- en marktmeester houden hier kantoor tijdens het vaarseizoen en op marktdagen. Zonnecollectoren verwarmen het douchewater en via warmtewisselaars wordt afvalwater teruggewonnen. De architect heeft gekozen voor het gebruik van duurzame materialen als baksteen en onderhoudsarm hout. Ook komen er ingebouwde nestkasten voor gierzwaluwen. Aan de stadszijde komt een betonnen rand die kan dienen als zitbank. Dankzij een extra trap sluit het gebouw aan bij het Rodetorenplein en de verlaagde kade.

De selectie

Het ontwerp is beoordeeld door een selectiecommissie bestaande uit bewoners van het Maagjesbolwerk, vertegenwoordigers van de Vrienden van de Stadskern en Het Oversticht. De commissie is positief over het ontwerp, onder andere over de bijzondere vorm van het gebouw, de herkenbaarheid vanaf het water, de sterke relatie met de kademuur en de wijze waarop installaties en elementen in het ontwerp onzichtbaar zijn weggewerkt.

Verbetersuggesties

Gezien de relatie met de historische binnenstad wordt een mate van detaillering verwacht die passend is in de binnenstad. De selectiecommissie heeft een aantal verbetersuggesties meegegeven aan de architect en de welstandscommissie om het ontwerp beter te laten aansluiten bij de historische binnenstad. Zoals het gebruik van een steenkleur die perfect past bij de kademuur, te kiezen voor een gemêleerde metselsteen (niet effen), te onderzoeken of door middel van verspringingen in het metselwerk en gebruik te maken van verschillende metselverbanden kan worden aangesloten bij wat in de binnenstad gebruikelijk is. Detaillering van raampartijen en maatvoering en te kiezen voor een passende kleur voor houtwerk en vizier.

Ontwikkelingsprogramma Binnenstad

De realisatie van de havenmeestervoorziening is een actie die voortvloeit uit het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad 2020. Het programma geeft een visie op de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad, en geeft aan hoe de gewenste ontwikkeling bereikt kan worden. Gastvrijheid vormt daarin de rode draad. Zie ook: www.zwolle.nl/binnenstad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button