Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

GroenLinks wil Zwolse initiatieven helpen door knellende regels te omzeilen

Wettelijke experimenteerruimte optimaal benutten

De fractie van GroenLinks wil experimenteren met alternatieve regels om nieuwe manieren van samenwerking met burgers mogelijk te maken. Een aantal gemeenten krijgt komende tijd van minister Plasterk daartoe de wettelijke ruimte. GroenLinks wil die kans benutten en vraagt daarom tijdens de raadsvergadering aan B&W om medewerking.

Minister Plasterk bood afgelopen week zijn ‘Agenda Lokale Democratie’ aan de Tweede Kamer aan. Een aantal gemeenten krijgt ruimte om tijdelijk te experimenteren met alternatieve regels.
GroenLinks ziet wel kansen in de geboden experimenteerruimte, bijvoorbeeld op het gebied van:
· leegstand en tijdelijk gebruik
· het right to challenge in de Wmo en de rest van het sociaal domein
· de invloed van inwoner en raad bij regionale samenwerking
· kleinschalige duurzame initiatieven, bijvoorbeeld op het terrein van voeding.

In het manifest De Burger aan Zet vragen de Zwolse kantelaars ook om een experimenterende rol van de overheid: “de gemeenten heeft het lef zich te laten ontregelen en probeert uit wat samen met burgers bedacht is.”
In dat verband is ook relevant dat er steeds meer geëxperimenteerd wordt met loting als middel om te garanderen dat burgers uit alle lagen van de bevolking deelnemen.

GroenLinks wil van B&W dat ze actief op zoek gaan naar vraagstukken die versneld kunnen worden met de aangekondigde experimenteerwet van minister Plasterk en een quick scan doen naar de belangrijkste wettelijke belemmeringen die initiatieven nu in de kiem dreigen te smoren. ‘We willen Zwolse burgerinitiatieven helpen door knellende regels te omzeilen,’ zegt Remko de Paus, burgerlid voor GroenLinks Zwolle. Daarom wil de partij de wettelijke experimenteerruimte die minister Plasterk gemeenten biedt in Zwolle optimaal benutten.

Gerelateerde artikelen

Back to top button