Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

GroenLinks-fractievoorzitters: Rijk moet structureel bed, bad, brood betalen

Het Rijk moet de tijdelijke financiële vergoeding aan gemeenten voor de bed, bad en brood-regeling omzetten in een structurele voorziening.

Dit zeggen acht GroenLinks-fractievoorzitters in een manifest. ‘Gemeenten tonen een groot moreel plichtsbesef door de basisvoorzieningen uit eigen zak te betalen. De uitspraak van het Comité van Ministers legitimeert dit morele plichtsbesef van gemeenten. Nu is het tijd dat het Rijk zich gaat vergewissen van haar plicht en gemeenten een structurele financiële vergoeding geeft voor de basisvoorzieningen voor uitgeprocedeerde asielzoekers.’

 Europees Sociaal Handvest

Door de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep op 17 december 2014 dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam voorlopig recht hebben op bed, bad en brood, moet iedere centrumgemeente in Nederland deze opvang bieden. Deze gemeenten krijgen tijdelijk een financiële vergoeding voor het bieden van sobere opvang. De regeling liep tot de dag van de uitspraak van het Comité van Ministers. ‘In deze uitspraak zien wij de bevestiging dat Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt en dat de bed, bad en brood-regeling handelt in lijn met Europese wetgeving.

 Humaner beleid

De GroenLinks-fractievoorzitters uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Zwolle, Nijmegen en Den Bosch hebben dagelijks te maken met de gevolgen van het asielbeleid van dit kabinet. ‘Dit beleid, repressief en onsolidair, staat haaks op de manier waarop GroenLinks met mensen om wil gaan. Het beleid moet volgens ons veel humaner, te beginnen bij het bieden van onderdak, kleding en eten aan uitgeprocedeerde asielzoekers, in de volksmond bed, bad en brood.’

 

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren