Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad sprak over faillissement Pro Juventus

Zwolle – Maandagavond was er in de gemeenteraad een (digitale) informatiebijeenkomst over het faillissement van GGZ jeugdzorg aanbieder Pro Juventus. Er waren 7 deskundige meesprekers van het Sociaal Wijkteam, het Regionaal Serviceteam Jeugdhulp (RSJ), een ervaringsdeskundige (moeder van twee kinderen met autisme), en een manager van Inter-Psy, dat de failliete boedel heeft overgenomen. Er is daarbij veel informatie over de tafel gekomen waar men verder mee kan.

De VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks hadden het verzoek gedaan om hier een informatieronde aan te besteden. Zij wilden weten hoe men de zorg voor jongeren kan waarborgen in geval van mislopende zorgkwaliteit. In februari 2019 ging het al slecht met Pro Juventus. De financiële problemen gaven aanleiding om andere problemen te signaleren. Daarna is ook via de gemeente geprobeerd om de problemen op te lossen. Dat lukte niet en in maart 2020 is het faillissement uitgesproken. Financiële problemen komen vaker voor bij zorginstellingen, maar meestal lukt het dan om de uitvoering weer op orde te brengen.

Zorgcontinuïteit

De pijnpunten liggen vaak bij personeel, onroerend goed en liquiditeiten. Het belangrijkst vinden alle meesprekers en woordvoerders van de raad dat men de zorg kan continueren wanneer een organisatie uitvalt. Daar is direct aan gewerkt met het escalatieteam, RSJ (Regionaal Serviceteam Jeugdhulp) en het landelijke IGJ (Inspectie Gezondheid en Jeugd). De kinderen zijn zo veel mogelijk overgeplaatst, ook behandelaren zijn overgestapt naar Inter-Psy. Er zijn 11 kinderen zoekgeraakt, en tot op heden weet men nog niet waar zij gebleven zijn. De moeder van de twee kinderen met autisme gaf aan dat zij door de vele wisselingen van behandelaren geen continuïteit in de zorg heeft ervaren. Daarop zei wethouder Michiel van Willigen, dat zorgcontinuïteit erover gaat dat er altijd een behandelaar beschikbaar is, niet per se over welke behandelaar.

Conclusie

De wethouder formuleerde de eindconclusie met de woorden dat hij blij is dat de betrokken organisaties wat er achter de schermen gebeurt ook delen met de raad en andere betrokkenen. De leerpunten van deze avond neemt hij mee in de inkoopmomenten van Jeugdzorg en de criteria waarop de gemeente de contracten sluit. Het is spannend voor organisaties om de bedrijfsvoering goed te houden, en het zal niet de laatste keer zijn dat de raad hier over spreekt. Een goed samenspel tussen gemeente en zorgaanbieders is nodig.

Gerelateerde artikelen

Back to top button