KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Gemeenteraad over warmteketen en Warmtetransitie

Zwolle – Maandagavond 30 november ging het in de raad over het omzetten van gas naar hernieuwbare energie van woningen en bedrijven, ofwel de energietransitie. Ook ging het over de warmteketen in Holtenbroek en Aalanden, de wijken die het eerst aan bod komen.

Er moeten 55.000 woningen van het gas af. Volgens de VVD moeten we daar niet lichtzinnig over nadenken. 16% van de mensen ziet gasloos niet zitten. De partij denkt aan de wijken die nog niet aan de beurt zijn. Zij krijgen geen zekerheid over wat ze moeten wanneer bijvoorbeeld hun CV ketel stuk is. Moeten zij een nieuwe aanschaffen, met looptijd van 15 jaar, of een hybride, of nog iets anders?

Ook wil  de VVD dat woningcorporaties buren inschakelen die particulier wonen, om gezamenlijk in  te kopen en aldoende voordeel te halen. Wethouder Schuttenbeld zegde toe hen daarop aan te spreken.

Een groot punt in de beraadslagingen was de communicatie. Hoe bereiken wij, volgens de PvdA, het aantal mensen dat zich niet laat aanspreken door algemene, stadsbrede, communicatie, in het bijzonder het energieloket. De wethouder meldde dat zij geen middelen heeft om huis aan huis te gaan bij mensen, dus dat het langs de normale kanalen moet, zoals De Peperbus.

Volgens D66 moeten wij ondanks het warmterecord dit jaar toch zorgen dat wij er warmpjes bijzitten. Één derde van de warmtevraag komt van bedrijven. D66 wil hier aandacht voor in de vorm van maatwerk.

Stap voor stap

Swollwacht is blij met een gedegen, stap voor stap analyse van de transitie, zodat het haalbaar en betaalbaar wordt. Zij wil de subsidies voor isolatie, momenteel bij het energieloket, ontkoppelen. Op dit moment moet men het hele pakket aanschaffen om subsidie te krijgen.

De ChristenUnie zegt dat deze plannen niet alleen de achtertuin treffen, maar ook achter de voordeur komen. Dat maakt dat het iedereen raakt. De ‘ramp van Breecamp’ werd genoemd, waar door privatisering de kosten de pan uitstijgen met een monopolie van een energiebedrijf. Dit wil de raad koste wat kost voorkomen in de nieuwe plannen bij Berkum, Holtenbroek en de Aalanden. Zij wil daarvoor een warmtebedrijf opzetten, al dan niet met subsidie vanuit rijk en overheid. Op die manier houdt de overheid de regie. Het college is ervan overtuigd dat de kosten worden opgevangen en dat er zonder winstoogmerk naar de inwoners energie toe komt.

Volgens Groen Links zijn wij verslaafd aan gas, kolen en olie, en moeten we daar nog steeds vanaf. De film van Greta Thurnberg maakte veel indruk. Zij is een teenage activist en haar boodschap is dat haar kinderen een onleefbare aarde erven als wij nu niets doen. De warmtetransitie is tevens een sociale transitie. Inwoners moeten op alle fronten mee kunnen doen. Bijvoorbeeld door klankbordgroepen. Initiatieven van onderop worden ondersteund.

Warmteketen

Er is een geothermie-bron gevonden in Zwolle Noord (Holtenbroek en Aalanden) en daarvoor wil men een proefboring beginnen, om te kijken hoeveel rendement dat gaat opleveren. Om dat te kunnen doen moet er een infrastructuur zijn aangelegd om de warmte te leveren. Dat is een risico. Er is 50% kans dat de boring ongunstig uitpakt. Men houdt rekening met de onrendabele top van dit project in de begroting van dit jaar. Mocht de bron rendabel zijn, dan betaalt men het voorschotbedrag terug.

Alle partijen zijn bereid om het risico te nemen ten gunste van de innovatieve manier van omgaan met de warmteketen. Wethouder Schuttenbeld zegt dat door de kaders die zij hebben vastgesteld het vrijwel onmogelijk is dat het fout loopt.

Gemeenteraadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen op maandagavonden vanaf 19.30 uur via een linkje op de Twitter pagina van de gemeente. Inspreken is vanwege corona alleen mogelijk via raadsgriffie@zwolle.nl.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button