KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad over toekomstige eventvoorziening, anti-discriminatie en wereldfietsstad

Zwolle – Op 6 september 2021 is er weer een gemeenteraadsvergadering. In de Raadzaal gaat het over de nieuwe eventvoorziening op Voorsterpoort die in de plaats komt van de IJsselhallen. Digitaal en in de Takzaal is er een informatieronde over anti-discriminatie en diversiteit, respectievelijk Zwolle Wereldfietsstad.

De ambitie voor de eventvoorziening is om een voorziening mogelijk te maken met een gevarieerd aanbod van indoor evenementen voor brede doelgroepen. Dit kan zijn business-to-business (B2B) en business-to-consumer (B2C). Met deze eventvoorziening moet de plaatsing, typering en aantrekkelijkheid van Zwolle als groeistad in Oost-Nederland worden versterkt.

Inzicht

De fracties van Zwolle willen ook meer inzicht krijgen in de al bestaande initiatieven en organisaties die zich met het onderwerp discriminatie bezighouden. En in de mogelijkheden en kansen om anti-discriminatie en diversiteit in Zwolle nog verder te versterken. Ook willen zij weten over de rol van de partners in de stad en van de gemeente hierin.
De raad gaat hierover in gesprek met bij het onderwerp betrokken (Zwolse) organisaties en experts, de wethouder en de ambtelijke ondersteuning.

Fietsstad

Zwolle is Wereldfietsstad en heeft de ambitie om dat in de toekomst ook te blijven. Doel is om het fietsen in Zwolle voor alle gebruikers aantrekkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Door de uitvoering van het actieplan kan de stad duurzaam verder groeien en wordt bijgedragen aan gezonde bewoners en aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, inclusieve samenleving, cultuur, recreatie, sport en toerisme. Het actieplan Wereldfietsstad vormt ook de basis voor voorstellen die vanuit Zwolle worden ingediend in het kader van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets, dat als doelstelling heeft om het fietsgebruik te laten groeien.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en te volgen via de Livestream om 19.30 uur op maandagavonden op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Op deze plek zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button