KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt een besluit over o.a. verzoek spoeddebat Opkoopverbod en over diverse hamerstukken

Zwolle – Maandagavond 4 oktober is er weer een besluitvormingsronde in de gemeenteraad van Zwolle. Bekijk de uitgebreide agenda van deze besluitvormingsronde. De 39 raadsleden vergaderen fysiek met elkaar in de Statenzaal van het provinciehuis. Let op: meekijken mag weer vanaf de publieke tribune.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Mensen die de gemeenteraad willen toespreken mogen dit vanuit de Statenzaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf ook per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 4 oktober voor 10.00 uur. De vergadering meekijken kan/mag weer vanaf de publieke tribune of via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad

Besluitvormingsronde

Statenzaal Provinciehuis (Luttenbergstraat 2). 19.30 uur Start raadsvergadering.

Bij de vaststelling van de agenda wordt een besluit genomen over de aanvraag van het spoeddebat over het (niet) instellen van een opkoopverbod voor beleggers per 1 januari 2022. Als de gemeenteraad het verzoek tot spoeddebat inwilligt, wordt direct besloten of het spoeddebat diezelfde avond nog wordt gehouden of dat een extra vergadering wordt belegd, die dan binnen tien dagen na de besluitvormingsronde zal worden gehouden.

De gemeenteraad neemt op maandag 4 oktober een besluit.

Over de volgende onderwerpen:

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 24/26
Verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen
Vaststelling Ruimtelijk Ontwikkelplan Handelshuys
Sociale activatie en herstel
Reactie college B&W op Verbeteragenda raad n.a.v. Quick Scan Lokale Democratie
Voorsterpoort Oost: vervolg toekomstige eventvoorziening en aanbesteding
Programma Wonen en Zorg
Bestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2021
Rondweg Campus Windesheim – sep2021
Vaststellen bestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie
Bekijk de uitgebreide agenda en stukken(externe link) + de link naar de livestream(externe link).

Wie een vraag voor of over de gemeenteraad heeft, kan terecht bij de raad en griffie. Deze zijn bereikbaar via telefoon en e-mail. Alle contactgegevens zijn te vinden op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen

Back to top button