KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 3 april

Zwolle – Maandag 3 april is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Over onder andere de volgende onderwerpen wordt deze avond een besluit genomen:

Proef kleine inwerpopeningen restafvalcontainers

In december is de raad geïnformeerd over een aantal lopende zaken op het gebied van afval- en grondstoffenbeleid. Daarbij is onder andere een proef met kleinere inwerpopeningen voor ondergrondse restafvalcontainers toegezegd. Op 10 verschillende locaties wordt nu de mogelijkheid geboden om kleinere zakken (tegen een passend tarief) aan te bieden. Het voorstel aan de raad is allereerst om akkoord te gaan met het vrijmaken van € 120.000 voor de uitvoering van de proef.

Sloop Stilohal

De Stilohallocatie is al sinds 2015 in beeld om te worden ontwikkeld als bouwlocatie. De komende tijd moet duidelijk worden hoe het proces voor herontwikkeling van deze locatie eruit komt te zien. Het is wel noodzakelijk om, vooruitlopend hierop, de Stilohal (Van Wevelinkhovenstraat 107) en het tussengedeelte (Van Wevelinkhovenstraat 105) te slopen. De raad wordt daarom gevraagd akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor de circulaire sloop van de Stilohal en het tussengedeelte.

Protocol geheimhouding 2023

Het huidige Protocol geheimhouding moet door wetswijzigingen geactualiseerd worden. De geheimhoudingsprocedure in de Gemeentewet verandert vanaf 1 april 2023 op een aantal punten. Het voorstel aan de raad is om het Protocol geheimhouding 2023 vast te stellen.

Aanvullend krediet voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’
In januari 2022 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool ‘Het Mozaïek’ en het bijbehorende gymlokaal. De raad wordt voorgesteld akkoord te gaan met een kredietverhoging, in verband met de indexering van het budget naar het prijspeil 2023.

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 3 april 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal of digitaal mee te kijken via de livestream.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button