KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 23 januari

Zwolle – Maandag 23 januari neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering vanuit de Raadzaal.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit doen vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 23 januari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergaderingen meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 23 januari 2023

Besluitvormingsronde (Raadzaal)
De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

Jaarschijf 2023 Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland
Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten sociale, culturele en maatschappelijke basis Zwolle 2022
Rechtmatigheidsverantwoording 2023
Doorontwikkeling Sturingscyclus
Benoeming leden welstands-/monumentencommissie
Bestemmingsplan Hessenpoort 3 en parapluplan Hessenpoort, geluidzone
Wegsleepverordening Zwolle 2023
Afhandeling informatienota’s themadebat Fysieke leefomgeving en Stadsontwikkeling
Afhandeling informatienota’s themadebat Klimaat en Energie

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button