KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op maandag 19 december

Zwolle – Maandag 19 december neemt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in de Raadzaal diverse besluiten tijdens de besluitvormingsronde. Inspreken over een onderwerp kan deze avond bij de start van de vergadering vanuit de Raadzaal.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit doen vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 6 december 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergaderingen meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 19 december 2022

Besluitvormingsronde (Raadzaal)
De vergadering start om 19.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het stadhuis. De gemeenteraad neemt een besluit over de volgende onderwerpen:

Kader voor de participatie Verkenning Stadsbroek IJsselvizier
Beleidsplan diversiteit en inclusie (2022 – 2026): omarm het verschil
Spoorzone – nota van uitgangspunten Hanzekwartier
Nieuwbouw Fraterhuis Broerenkwartier
Referendumverordening
Tijdelijke opvang vluchtelingen 2e aanvullend krediet 2022 en begroting 2023
Aankoop Bewegingshuis Stadshagen
Vaststellen Definitief Ontwerp Koggepark 1e fase
Kindregeling gemeente Zwolle 2023
Programma en overzicht onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2023
Vaststelling derde periodieke begrotingswijziging 2022
Additionele middelen ESF-subsidie REACT-EU
Benoeming burgerlid fractie ChristenUnie
Belastingverordeningen 2023
Benodigd budget periode 1 januari tot 1 juli 2023 Omgevingswet
Handelingsperspectief/mandaat extreme prijsstijgingen 2023
Controleprotocol en normenkader jaarrekeningcontrole 2022
Rekenkamerrapport Aandacht voor ouderen
Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2023
Afhandeling themadebatten

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button