Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad in debat over begroting 2021

Zwolle – Vrijdag 13 november debatteerde de gemeenteraad de gehele dag over de najaarsstukken, dat wil zeggen de begroting van 2021. Het gesprek ging niet zozeer over geldbedragen, maar meer over politieke keuzes. Alle partijen kwamen met hun beschouwingen. Zoals gewoonlijk werden de nodige moties en een paar amendementen aangekondigd. Maandagavond 16 november besluit de raad over al die moties en amendementen en over de begroting zelf.

Een groot onderwerp was het investeringsfonds. Dit moet haalbaar en betaalbaar zijn. De gemeente wil voor de langere termijn geld beschikbaar stellen voor ondernemers. Wethouder Klaas Sloots kwam met een enorme opsomming van alle projecten die het komende jaar in Zwolle op stapel staan. Die moeten allemaal gemonitord worden en draagvlak krijgen. De stad moet er beter van worden. De vraag is of er bij sommige projecten cofinanciering komt vanuit de Rijksoverheid of Europa.

Veel thema’s

Het Zwolse Balletjeshuis is specifiek genoemd als bedrijf dat gered moet worden vanwege de cultuurhistorie van Zwolle. Dat brengt ons op het thema corona: Het coronavirus heeft de wereld veranderd, en ook impact op Zwolle. Hoe lang de crisis nog gaat duren weet niemand. Gepoogd is om de begroting gewoon door te laten gaan, en waar mogelijk corona mee te nemen. Discriminatie en racisme werd genoemd als aandachtspunt om beleid (en geld) in te stoppen. Ook maakte de SP zich hard voor jongerenhelpers in plaats van handhavers, om zo preventief te werk te gaan. De CU zag dat iets dergelijks al gebeurt, doordat deze twee groepen al samen werken. Wethouder Sloots ontraadde deze motie, omdat handhavers juist het afgelopen jaar zijn opgeschaald, dat wilde hij niet terugdraaien.

Tevens beloofde deze wethouder dat niemand naast de armoederegelingen zou grijpen. Niet veel verzekeraars willen nog investeren in een collectieve verzekering. Toch komt de gemeente daar uit. Er moet een aanpak komen van 1 gezin, 1 plan. De behoedzaamheidsmarge van het sociaal domein kan omlaag wegens de geslaagde bezuinigingen van vorige periode. Dat geld kan dan voor iets anders worden aangewend. De SP wil de ondergrens voor armoedebeleid opschroeven naar 115%. Dat wil de wethouder niet in het kader van de bestrijding van armoede.

Sociaal kijken

Er was een motie van onder andere D66 over GGZ in de wijk, vanwege de druk op de Sociaal Wijkteams. Dit ook vooral vanwege corona, daar moet verzachting voor komen. Er werd een motie perspectief bewaken bij Perspectieffonds (om schulden te voorkomen) aangekondigd, waarop wethouder Sloots zei dat er hier geen sprake is van vrijblijvendheid. De VVD vroeg naar een vaccinatiedraaiboek. Is de GGD en de Veiligheidsregio al bezig om de vaccinaties te organiseren? Dat is zo volgens wethouder Van Willigen, en maakt deze motie derhalve overbodig. De SP vroeg nog naar het plafond externe inhuur van specialisten. Dat kan niet anders volgens de wethouder, omdat de gemeente voor korte projecten niet iemand in dienst kan nemen. Voor jongeren tijdens corona was ook speciale aandacht, omdat zij door gebrek aan bijbaantjes en stages op achterstand komen. Dit bespreekt men met alle betrokken partijen. Daarbij gaat men uit van de vraag bij jongeren zelf.

Jongeren en cultuur

De vraag van D66 om meer studeerplekken voor jongeren werd afgedaan door wethouder De Heer, omdat de scholen (De Zwolse 8) daar zelf voor moeten zorgen. Sommige partijen vroegen middels een motie om meedoe-vouchers voor jongeren. Daar had wethouder Van Willigen geen bezwaar tegen. Dat wordt uitgewerkt. De motie voor Right to Research werd afgewezen door wethouder Van Willigen. Dit gaat over het recht van burgers om onderzoeken te laten doen voor inspraak in onderwerpen waar zij zelf niet genoeg expertise over hebben. Er komt 1 miljoen beschikbaar in Zwolle vanuit het rijk om de culturele sector te steunen, wethouder Monique Schuttenbeld kijkt of meer ook mogelijk is. Voor de energietransitie betrekt de gemeente de stad erbij. De PvdA opperde of er wel voldoende aandacht is voor energiebesparing in relatie tot opwek. Dit is een moeilijk onderwerp volgens deze wethouder.

Milieu

Wethouder Schuttenbeld wil kijken of iedereen met de energietransitie kan meedoen. De motie verdwenen Zwolle zichtbaar maken past volgens haar bij Anno en Allemaal Zwolle voor de viering van 550 jaar sterfdag Thomas a Kempis. Bomen mogen niet gesnoeid worden wanneer zij schaduw werpen op zonnepanelen. Dit is ook een motie. Er komt ook een bomenbeheersplan volgens wethouder Dogger. Wandelroutes waar de markering verwaarloosd is, zouden moeten aangepakt. Alle partijen willen deze motie ondertekenen. Wat betreft de nieuwe uitleglocatie voor woningbouw in de toekomst wil de VVD aandacht. Wethouder Ed Anker heeft daartegen geen bezwaar.

De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad vind één maal per jaar plaats in het najaar. De stream is te zien op www.zwolle.nl. Hier zijn ook de stukken in te zien. Op 16 november neemt de raad besluiten over deze begroting. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Begroting in 1 oogopslag Filmpje over begroting

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button