Nieuws uit Zwolle

Gemeenteraad houdt twee themadebatten

Zwolle – Maandag 16 januari zijn er twee themadebatten van de gemeenteraad. Vanaf 19.30 uur is er in de Raadzaal een themadebat Fysieke leefomgeving & stadsontwikkeling. Tegelijkertijd is er in de TaK-zaal een themadebat Klimaat & energie.

Voor een themadebat zijn verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema geagendeerd. Hiermee wordt beoogd de mogelijkheden voor debat over informatienota’s op meer strategisch, kaderstellend niveau, te verruimen.

Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. Raadsleden kunnen tijdens een themadebat op alle geagendeerde nota’s ingaan.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit doen vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 16 januari 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergaderingen meekijken kan ook via de livestream.

Agenda gemeenteraad maandag 16 januari 2023

Debatronde (Raadzaal)
19.30 uur: Themadebat Fysieke leefomgeving & Stadsontwikkeling

21.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar live-uitzending.

Debatronde (TaK-zaal)
19.30 uur: Themadebat Klimaat & Energie

21.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en de link naar de live-uitzending.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en e-mail. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button