KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Gemeenteraad besluit over 114 onderwerpen

Zwolle – Maandagavond om 19.30 uur was er een besluitvormingsronde in de gemeenteraad, en natuurlijk ook ditmaal digitaal. Er stonden in totaal maar liefst 114 onderwerpen op de agenda, waarvan de meesten er snel doorgejaagd werden als hamerstuk. Bij anderen waren er moties ingediend, of gaven de partijen een stemverklaring, waarin zij hun mening gaven over het onderwerp. Alle voorstellen van het college van B&W werden aangenomen.

Agenderingsverzoek

D66 wilde een agendering voor een info/debatronde van het onderwerp Goede Dagen en Perspectief over de schuldhulpverlening. Wethouder Sloots ontraadde dit en ook de rest van de raad ging er niet in mee. Het onderwerp bleef gewoon op de agenda van deze raad staan. Ook stelde D66 vragen over het verdelen van het  steunpakket Cultuur en dat eigenlijk graag agenderen voor een info/debatronde. Dat kan niet volgens wethouder Schuttenbeld vanwege de systematiek waarin dit gebeurd. Het komt eerst in de algemene middelen, en van daaruit wordt het verdeeld. GroenLinks stelde nog vragen over de vuurwerkoverlast. Wethouder De Heer erkende dat er overlast is. Het aantal meldingen van overlast van vuurwerk is ongeveer verdubbeld ten opzichte van vorige jaren. Hij hoopt dat veel mensen overlast melden bij de politie, zodat zij via een kaart met hotspots mensen op heterdaad kunnen betrappen.

Andere onderwerpen vlot aangenomen

De PvdA was blij te worden geïnformeerd over onderwijsachterstanden. De ChristenUnie vond het Right to Challenge een heel goed idee. GroenLinks maakte zich druk over de directe gevolgen van laagvliegroutes van de  luchtvaart bij Lelystad. De PvdA wilde een beter gesprek met de inwoners van Zwolle over de Regionale Energie Strategie (RES). De PvdA, CDA, SP, D66 en GroenLinks spraken hun waardering uit voor de bufferzone bij de abortus kliniek. Volgens GroenLinks is de behoefte om informatie bij de bouwplannen op de Zwartewaterallee heel groot. Het fietsparkeren voor de deur bij de Westerlaan wordt weer toegestaan.

Het beleidsplan schuldhulpverlening van wethouder Sloots werd unaniem aangenomen. Een meerderheid was er ook voor het GGP (Gemeentelijk Grondstoffen Plan). De partijen zijn blij met de doorontwikkelingen van 1300 woningen aan de Zwartewateralle, wel willen ze aandacht voor een ongelijkvloerse kruising bij de Biesbosch. De visie op Oosterenk (van kantoren naar woningen) is unaniem aangenomen.  De ChristenUnie was blij dat er via een BIZ geïnvesteerd blijft worden in de binnenstad. Meerdere partijen maakten zich er hard voor dat er geen armoede onder kinderen is.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Er waren twee moties vreemd aan de orde van de dag, oftewel moties die niet betrekking hadden op een onderwerp dat op de agenda stond. Beide moties werden aangenomen. De gemeenteraad was er unaniem voor om mensen die getroffen zijn door de toeslagenaffaire een kerstbonus te geven. Ook wilde zij meer aandacht voor de kwaliteit van de Jeugdzorg, zoals onlangs in de inforonde over het faillissement van Pro Juventus is besproken.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en, vanwege corona, alleen te volgen via een stream op www.zwolle.nl. Ook staan hier de stukken om te lezen. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com

Lees ook

Back to top button