Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad behandelt diverse onderwerpen op maandag 12 september 2022

Zwolle – Maandag 12 september behandelt de gemeenteraad vanaf 19.30 uur o.a. de Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma en de Referendumverordening.

In de Raadzaal is om 19.30 uur een themadebat Sociaal Domein. Bij een themadebat komen verschillende informatieve nota’s binnen hetzelfde thema op de agenda. De volgende informatienota’s worden behandeld:

Jaarverantwoording Wet Kinderopvang
Beantwoording artikel 45 vragen over stand van zaken Taaleis
Minima-effect rapportage gemeente Zwolle 2022
Pre-advies Motie ‘Oog hebben voor mensen na verlaten van bijstand’
Stand van zaken proeftuin dyslexie
Beantwoording art.45 vervolgvragen begeleid wonen complex Geert Grootestraat
Huishoudelijke ondersteuning WMO
Beantwoording art.45 vragen CDA en ChristenUnie – Reclames voor (online) gokken
Motie Stop menstruatiearmoede
Stand van zaken opvang vluchtelingen en statushouders

Tegelijkertijd is in de TaK-zaal vanaf 19.30 uur een rondetafelgesprek over de quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma. Als gevolg van de toenemende druk op de woningmarkt is in de betaalbaarheidsagenda 2022 afgesproken om te onderzoeken of de verdeling van 30% goedkoop, 40% middelduur en 30% dure woningen in het woningbouwprogramma nog passend is bij de inkomensontwikkeling van Zwolle in de toekomst. Hierop is een quickscan uitgevoerd waarin met nieuwe data is gekeken naar de onderbouwing voor deze verdeling. De raad gaat hierover in gesprek met verschillende betrokkenen.

Rond 21.10 uur volgt in de TaK-zaal een debat over de actualisatie van de Referendumverordening. De raad wordt gevraagd om een aantal richtinggevende uitspraken te doen over de referendumverordening.

Live meekijken en invloed uitoefenen

Inwoners of instellingen die de gemeenteraad willen toespreken kunnen dit vanuit de Raadzaal of de TaK-zaal doen of ze mogen hun inbreng vooraf per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 12 september 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. De vergadering meekijken kan ook via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad maandag 12 september 2022

Debatronde (Raadzaal)
19.30 uur: Themadebat Sociaal Domein

21.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en link naar de live-uitzending

Rondetafelgesprek en debatronde (TaK-zaal)
19.30 uur: Quickscan 30/40/30 prijsverdeling woningbouwprogramma

21.00 uur: Pauze

21.10 uur: Actualisatie Referendumverordening

22.30 uur: Einde

Bekijk de uitgebreide agenda met stukken en link naar de live-uitzending

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via (038) 498 21 81 en e-mail, raadsgriffie@zwolle.nl. Alle contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Gerelateerde artikelen

Back to top button