EconomieNieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Gemeenteraad akkoord met Foodcourt; wel aandacht voor verkeer en groen

Zwolle – Het Foodcourt Zwolle komt er.  Maandagavond heeft een meerderheid van de gemeenteraad er mee ingestemd. Alleen GroenLinks en Swollwacht waren tegen het bestemmingsplan. Wel moet verantwoordelijk wethouder Ed Anker een aantal punten meenemen in de verdere uitwerking van de plannen.

Proces evaluatie attentiemast

Het punt waar de meeste partijen over vielen was hoe het proces is verlopen rondom de inspraak van de buurt over een 40 meter hoge mast die er nu komt naast de snelweg. D66: “Dergelijke grote ruimtelijke inpassingen vragen om een integrale afweging die samen met initiatiefnemers en omwonenden wordt gemaakt”. D66 diende daarom ook een motie om de eerder opgestelde beleidsvisie attentiemasten nog voor de zomer 2017 te evalueren en de resultaten ter discussie voor te leggen aan de raad. Ook wou D66 dat Zwolle tot die tijd nieuwe aanvragen voor attentiemasten niet in behandeling zou nemen. Zo ver wou Wethouder Anker echter niet gaan. Er moest ruimte blijven voor initiatiefnemers om voorstellen in te dienen. Wel ging hij mee in de evaluatie van het proces.

a28

Toename verkeersdrukte kruispunt bij Foodcourt

Ander punt van zorg bij de verschillende partijen was de verkeerssituatie rondom het Foodcourt op de Vrolijkheid. VVD en SP willen dat de gemeente een plan uitwerkt voor een betere verkeersdoorstroming op het kruispunt Meppelstraatweg/Ceintuurbaan/Oude Meppelstraatweg. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KiM) voorspelt dat steden – Zwolle specifiek– door de aantrekkende economie tot 2021 dichtslibben met 38% meer files. Het kruispunt is nu al een intensief gebruikt verkeersknooppunt waar in spitstijden veel overlast ervaren wordt. En met de vestiging van het Foodcourt zal dit alleen nog maar toenemen.  Ook willen de partijen dat de milieueffecten worden meegenomen in het onderzoek. Wethouder Anker is welwillend tegenover deze motie: “Dit voorjaar wordt de raad op de hoogte gesteld over de verkeerssituatie.”

32754243251_894844c73c_c

Hij doelt daarmee ook op de veilige oversteek voor fietsers naar het Foodcourt. D66 had hiervoor een motie ingediend. Anker: “Er wordt al voorzien in een veilige oversteek”. Maar hij gaat er nog eens extra naar kijken.

Meer groen ter verbloeming mast in Aa-Landen Oost

Over de vierde motie waarin gevraagd wordt om meer groen in Aa-Landen Oost houdt de wethouder een slag om de arm. Anker: “Voordat ik naar het tuincentrum ga wil ik toch eerst de kosten inzichtelijk hebben, en kijken of we het kunnen waarmaken. Is de grond wel van de gemeente?  Ook sociale veiligheid en verkeersveiligheid moeten we in acht nemen.” De motie die was ingediend door ChristenUnie, D66, VVD en PvdA vroeg om meer groen ter verbloeming van de mast en het Foodcourt.

Zo willen de partijen meer dichte struiken, bomen en andere aanplant in  het gebied rond de Zwartewaterallee ter hoogte en aan de zijde van de Botlek en aan de zijde van de Glanerbeek , AA park tot aan de op- en afritten (Zwolle-Noord) van de A28. Ook willen ze in het beheer van de openbare ruimte aan de randen van de bebouwing: Hofbeek, Haarbeek en Eerbeek dat er  zorgvuldig om gegaan wordt met het voorkomen van extra zicht op de aanwezige attentiemasten.

Het Foodcourt is nu akkoord voor de gemeenteraad. Alleen een rechtzaak zou de plannen nog kunnen tegen houden. Een andere fastfoodketen en verschillende cafetaria’s in de achterliggende wijk zijn niet erg gelukkig met het plan.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button